Kennissessie Noordelijk Klimaat Perspectief voor bestuurders succes

20 november 2011

Kennissessie Noordelijk Klimaat Perspectief voor bestuurders succes

Voorafgaand aan de voetbalwedstrijd Groningen – FC Twente organiseerden de Natuur en Milieufederaties Groningen en Drenthe samen met de Energy Valley Topclub op 23 oktober een kennissessie voor bestuurders van de twee noordelijke provincies. De bijeenkomst is onderdeel van het Noordelijk Klimaat Perspectief, een initiatief van de Natuur en Milieufederaties Groningen en Drenthe.

De doelstelling van de bestuurlijke kennissessie was om inzichtelijk te maken welke beleidsmaatregelen er nodig zijn om in Noord-Nederland in 2020 tot 20% CO2-reductie en 14% duurzame energie te komen. Over enkele onderwerpen werd in debat gegaan. Debatleider was oud-gedeputeerde van de Provincie Groningen Marc Jager.

Tijdens de sessie werden de relevante cijfers over CO2-uitstoot en energieverbruik gepresenteerd die de Natuur en Milieufederaties voor dit project structureerden en inzichtelijk maakten. Ook werd er aan de hand van verschillende stellingen gedebatteerd over de koers die Noord-Nederland zou moeten varen.

Het Perspectief
Door in gesprek te gaan met zowel bestuurders, bedrijfsleven als inwoners van Groningen en Drenthe zullen de Natuur en Milieufederaties uiteindelijk een visie formuleren waarmee richting kan worden gegeven aan het noordelijk energie- en klimaatbeleid. De uitkomsten van het debat zullen samen met de resultaten van de Grote Klimaatenqûete en het openbare debat van 10 november jl. onderdeel vormen van het uiteindelijk te formuleren Noordelijk Klimaat Perspectief: een beleidskoers die op draagvlak kan rekenen bij alle partijen; inwoners, bedrijven en overheden.