Kastanjeziekte groene singels Groningen

21 mei 2011

Kastanjeziekte groene singels Groningen

Als gevolg van de kastanjeziekte moet mogelijk op de singels langs het Verbindings-kanaal fors worden gekapt. De Natuur en Milieu-federatie Groningen deelt het standpunt van gemeente Groningen en haar bewoners dat groene singels kenmerkend zijn voor de stad en dat zij behouden moeten blijven.

Het is slecht gesteld met de gezondheid van een groot aantal bomen langs de Praediniussingel, Ubbo Emmiussingel en de Heresingel. De gemeente Groningen gaf twee bureaus opdracht te onderzoeken wat de oorzaak is. Aanleiding tot het onderzoek vormen de vallende takken en het voor komen van de kastanjeziekte.

De kastanjeziekte is in min of meer gevorderde staat aangetroffen bij ruim 150 bomen. De gemeente is extra alert tijdens het onderhoud van de singels, omdat de ziekte hier en daar ook in de kroon is geconstateerd. Dat leidt tot een verhoogde kans op takbreuk. De algemene conclusie luidt echter dat er geen reden is voor directe actie.

Instabiel
Het bureau Groenadvies Amsterdam concludeert in haar rapport dat het gaat om een “vitaal, goed groeiend bestand op een ogenschijnlijk goede groeiplaats”. Deze is weliswaar te zwaar verdicht, maar lijkt voldoende voedingsstoffen te bevatten. Ook lijkt de bewortelingsopbouw redelijk normaal.

Wel is een aantal bomen instabiel, waardoor grote problemen kunnen ontstaan. Omdat slechts een steekproef uitgevoerd is, wordt niet duidelijk om hoeveel bomen het hier feitelijk gaat. Groenadvies Amsterdam onderzocht 46 bomen en constateert bij 19 bomen instabiliteit. Het bureau Daphne B.V. concludeert echter dan van de 42 met trekproeven door hen onderzochte bomen er maar 5 voldoende stevig verankerd staan.

Kaalslag geen optie
Preventieve kaalslag is geen optie en wordt ook door geen van de betrokken partijen voorgesteld. De steekproef toont wel aan dat meer onderzoek noodzakelijk is om een goed beeld te krijgen van de werkelijke conditie van de ruim 400 bomen.

Dan moet ook onderzocht worden waardoor de geconstateerde bodemproblemen veroorzaakt worden. Vervolgonderzoek moet verder duidelijk maken welke boomsoorten de meeste kans hebben om dit groene pronkjuweel voor de Stad voor de toekomst veilig te stellen.

Meer informatie
Rapport 2 Singels Groenadvies Bijlage 5

kastanje bewonersbrief

rapport2 Singels Groenadvies deel 1

rapport 2 Singels Groenadvies deel 2

Rapport 1 singels Boomveiligheidsonderzoek april 2011