Kansen voor systeemherstel Eems-Dollard door nieuw Duits-Nederlands verdrag

28 oktober 2014

Kansen voor systeemherstel Eems-Dollard door nieuw Duits-Nederlands verdrag

Op zaterdag 25 oktober werd een grote stap gezet in het sinds 1960 slepende grensconflict tussen Duitsland en Nederland op de Eems. Varend in het estuarium  tekenden ministers van Buitenlandse Zaken Bert Koenders Frank-Walter Steinmeier de nieuwe afspraken. Het verdrag regelt hoe beide landen invulling geven aan hun gezamenlijke verantwoordelijkheden in het Eems-Dollardestuarium. Een groot succes daarbij is dat de Commissaris van de Koning van de Provincie Groningen daarbij aandacht heeft gevraagd voor de kansen die het verdrag biedt om gezamenlijk de ecologische problemen in het estuarium aan te pakken.

In de overeenkomst ‘Natuurverbetering en verbetering bereikbaarheid Eems-Dollard’ die natuur- en milieuorganisaties, overheden en bedrijfsleven vorig jaar tekenden, hebben de partijen de intentie uitgesproken om samen met Duitsland aan de slag te gaan voor de Eems-Dollard. Door het nieuwe verdrag kunnen nu betere afspraken worden gemaakt.

Deze afspraken moeten uiteindelijk zorgen voor een Duits-Nederlands plan, het Integraal Managementplan, waarin een herstelprogramma voor het Eems-Dollard estuarium uitgewerkt wordt.

Commissaris Max van de Berg verklaart in Dagblad van het Noorden dat hij in het verdrag een stimulans ziet om het slibprobleem kordaat aan te pakken, en de Provincie Groningen en Nedersaksen snel aan de slag moeten gaan met de problemen in het Eems-Dollardgebied.

Systeemherstel in plaats van achteruitgang
De Natuur en Milieufederatie Groningen is blij met het feit dat de slibproblematiek van ‘de gele rivier’ hoog op de agenda staat van de Provincie Groningen. Na dertig jaar van achteruitgang van systeem is nu eindelijk de weg vrij om het tij te keren naar systeemherstel.

Slib als waardevolle bouwstof
Bovendien kan ook de Groningse economie profiteren van herstel van de natuur. De Provincie volgt daarbij – samen met het bedrijfsleven en natuur- en milieuorganisaties – een uiterst innovatieve aanpak. Het slib dat uit het estuarium wordt opgebaggerd kan worden ingezet als waardevolle bouwstof voor dijkversterking en als natuurlijke bodemverbeteraar voor de landbouw. Projecten om dat te bewerkstelligen zijn al in gang gezet. Op die manier kan worden voorkomen dat baggerslib, zoals tot nu toe, wordt teruggestort in het estuarium en bijdraagt aan verdere vertroebeling van het water.

De NMG is dan ook blij met de inzet van de Provincie en Groningen Seaports voor een ecologisch gezonde Eems-Dollard.