Kabel voor windpark niet door Schiermonnikoog?

3 december 2021

Kabel voor windpark door Schiermonnikoog voorlopig van de baan

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat donderdag 2 december bekendgemaakt dat het plan om een stroomkabel door de oostpunt van Schiermonnikoog naar de Eemshaven te leggen, voorlopig van de baan is. Er wordt eerst onderzocht of er in één keer een veel zwaardere kabel van de Noordzee naar de Eemshaven kan worden gelegd, zodat meerdere windparken kunnen worden aangesloten. En voor die nieuwe kabel zijn alle tracés weer in beeld.

mosselbank oostpunt Schiermonnikoog, foto Erik de Waal

Nieuw windpark
Op de Noordzee, zo’n 50 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog, ligt windpark Gemini. Dit windpark is een aantal jaren geleden met een stroomkabel aangesloten op de Eemshaven. De regering wil naast Gemini ruimte maken voor een nieuw windpark: ‘Windpark Ten Noorden van de Waddeneilanden’, met een vermogen van 700 MW (megawatt, ofwel 0,7 GW, gigawatt). Dit windpark zou, via tracé Eemshaven West, met twee kabels op de Eemshaven worden aangesloten. Tracé Eemshaven West gaat van de Noordzee via de oostpunt van Schiermonnikoog, over het wantij onder Schiermonnikoog naar de Groninger kust en dan over land naar de Eemshaven. Daarbij gaan de werkzaamheden door de duinen en kwelders van Schiermonnikoog, door het meest voedselrijke deel van de Wadden, met mosselbanken en zeegrasvelden, en door de Groninger kwelders.

Ecologische schade
Erik de Waal: ‘Wij hebben ons vanaf het begin op het standpunt gesteld dat dit geen goed plan is. De ecologische schade is te groot. Bovendien zullen er nog meer windparken op de Noordzee komen. Als elk windpark weer met een eigen kabel door de Wadden op het elektriciteitsnet moet worden aangesloten, wordt er onnodig veel schade aangericht aan de kwetsbare natuur. De staatsecretaris lijkt nu overtuigd van ons gelijk. Er wordt onderzocht of er in één keer een kabel met veel grotere capaciteit kan worden aangelegd, waarop meerdere windparken kunnen worden aangesloten. Er wordt nu gedacht over een kabel van 4,7 GW. Daar zijn wij blij mee.’

Goede uitkomst
Dit betekent namelijk dat er slechts één keer een kabel wordt gelegd door de kwetsbare natuur van de Waddenzee, in plaats van voor elk windpark opnieuw. Bovendien wordt dit geen wisselstroom, maar een gelijkstroomkabel. Die neemt minder ruimte in en het wordt eenvoudiger om voor die nieuwe kabel ruimte te vinden in het zeegat van de Eems, tussen Rottumeroog en Borkum (tracé Eemshaven Oost). Dit tracé is weliswaar duurder, maar volgens het milieueffectrapport veel minder schadelijk voor de natuur dan het tracé Eemshaven West. Het ministerie lijkt nu eindelijk serieus rekening te willen houden met de unieke ecologische waarde van Natura 2000-gebied en UNESCO Werelderfgoed Waddenzee. Wij hopen dat hiermee het tracé door de oostpunt van Schiermonnikoog definitief van de baan is.

Tags:
Profiel Erik de Waal

Erik de Waal

Beleidsmedewerker; werkdagen: di, wo, do