Jonge boeren en beleidsmakers richten blik op de toekomst

27 september 2016

Jonge boeren en beleidsmakers richten blik op de toekomst

Terugblik symposium ‘Keuzes maken voor de toekomst’

Op maandagmiddag 26 september organiseerde de Natuur en Milieufederatie Groningen, in samenwerking met de provincie Groningen en Terra MBO, een symposium met als titel “Keuzes maken voor de toekomst”. Met deze titel richtte het symposium zich vooral op jonge agrariërs; zij die binnenkort het boerenbedrijf van hun ouders over gaan nemen, of zelf iets willen opstarten. Maar ook aan boeren die nu door aardbevingsschade gedwongen worden om over nieuw- of verbouw van hun bedrijfspanden na te denken.

Zij allen staan voor talrijke keuzes in deze tijd. Gaan ze voor energieneutraal boeren, of voor biologische landbouw? Moet een oude karakteristieke boerenschuur worden platgegooid of is er ook een mogelijkheid om duurzaam te gaan renoveren? Over deze vraagstukken werd tijdens het symposium gepraat. Daarnaast werden de pilots van het project Innovatieve stallenbouw kort gepresenteerd.

Na een heerlijke lunch verzorgd door MBO Terra hadden de ongeveer 80 bezoekers en sprekers genoeg brandstof om van start te gaan. Het hartelijke welkom van MBO Terra regiodirecteur Allard Bloem werd gevolgd door een enthousiaste opening van gedeputeerde Henk Staghouwer – mét belofte dat hij spoedig weer terug zou komen om persoonlijk in gesprek te gaan met de studenten van het MBO Terra. Spreker, en adviseur bij projectbureau Avestura, Michiel Bus beet vervolgens het spits af en sprong in de bres voor biologische landbouw. Dit onderwerp kon hij zelf als geen ander uitdragen; zijn geschiedenis in de biologische geitenhouderij ging hem duidelijk aan het hart.

Programma Stallen en Schuren bij aardbevingsschade 
Hierna volgde Taeke Wahle van LTO Noord. Hij zette uiteen wat het Programma Stallen en Schuren inhoud, het programma van LTO Noord om hun leden te adviseren wat te doen bij aardbevingsschade aan de bedrijfsgebouwen. Cultuurhistorie en natuur zijn daarbinnen zeker belangrijke vragen waar boeren over na moeten denken. Bovendien lichtte hij het aanbod van LTO Noord toe voor de jonge agrariër die voor zichzelf wil beginnen.

Pilot innovatieve boerenbouw
Dagvoorzitter Frans Debets – expert op het gebied van duurzame energie en water – ging vervolgens in gesprek met de experts van de pilot integrale boerenbouw. Deze pilot, waarbij experts vanuit de expertises architectuur, erfinrichting en energie met vier verschillende boeren meegekeken hebben naar mogelijkheden om integrale ontwerpen te maken, was opgezet door de Natuur en Milieufederatie Groningen in samenwerking met de Provincie Groningen en MBO Terra.

symposium-kmvdtNaast nieuwbouw, erfinrichting en energie werd er binnen de pilot ook aandacht besteed aan landschappelijke inpassing. De aanwezige experts – Rob Hendriks van Daad Architecten, Stieneke van der Wal van Het Noordererf en Rob Jacobs van L’orel Consultancy – lieten in woord en beeld zien hoe de situaties van de boerenbedrijven aangepast zouden kunnen worden. De boeren van de betreffende bedrijven waren ook aanwezig en gaven aan op welke manier zij baat hebben gehad bij het advies van de deskundigen.

Na de pauze was er de mogelijkheid om met de experts in gesprek te gaan, en er kwam een interessante uitwisseling op gang waar oud en jong zich in mengden. De vraag of energieneutraal boeren iets voor de jonge generatie was kwam aan bod, evenals de effectiviteit van – en de ervaringen met – het winnen van warmte uit mestopslag. Ook werd besproken hoe men om kan gaan met innovatieve plannen richting de overheid, die toch vaak achter de feiten aan loopt (lange adem, geduld en tactisch inzicht, zo blijkt). Bij nieuwe plannen is het zaak om aan de voorkant alles heel goed doordacht te hebben, en het zijn juist de jonge boeren die zich hier goed bewust van moeten zijn.

Na nog gezamenlijk te hebben bevestigd dat in de agrarische opleiding wel degelijk aandacht aan bodemleven wordt besteed (quote van een student: “Die man die lulde dus al vijf uur over bodemleven en alles wat daar bij hoort, en toen hadden we het nog niet eens over stront gehád!”), was het tijd om af te ronden. Op naar een goede toekomst!

Dowload hier de powerpointpresentaties: