Jaarverslag vastgesteld

19 mei 2011

Jaarverslag vastgesteld

De Natuur en Milieufederatie Groningen heeft het publieks-jaarverslag, het evaluatieve jaarverslag en de jaarrekening over 2010 vastgesteld. Het evaluatieve jaarverslag bevat onder andere de belangrijkste financiële gegevens.

De jaarrekening is opgesteld conform de eisen van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). In 2010 is € 879.183,- besteed aan alle activiteiten en het jaar is afgesloten met een negatief resultaat van € 23.826,-. Het (publieks)jaarverslag, het evaluatieve jaarverslag en de jaarrekening zijn te downloaden op onze website.