Jaarverslag 2012 Natuur en Milieufederaties verschenen

15 juli 2013

Jaarverslag 2012 Natuur en Milieufederaties verschenen

Stichting De Natuur en Milieufederaties is de rechtspersoon waarbinnen de 12 provinciale natuur- en milieufederaties hun samenwerking hebben verankerd.

De Stichting is een ondersteunende faciliteit, bedoeld om het werk van de afzonderlijke federaties te versterken. De Stichting profileert zich dan ook niet op het landelijk toneel als “dertiende merk” en heeft geen eigenstandige natuur- en milieudoelen anders dan die welke zijn afgeleid van de doelen van de afzonderlijke Natuur- en Milieufederaties.

In het jaarverslag kunt u lezen welke activiteiten De Natuur en Milieufederaties in 2012  heeft ontplooid.

> Jaarverslag 2012 Natuur en Milieufederaties