Jaarverslag 2011 vastgesteld

7 juli 2012

Jaarverslag 2011 vastgesteld

De Natuur en Milieufederatie Groningen heeft het (publieks)jaarverslag, het evaluatieve jaarverslag en de jaarrekening over 2011 vastgesteld. Het evaluatieve jaarverslag bevat onder andere de belangrijkste financiële gegevens.

De jaarrekening is opgesteld conform de eisen van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). In 2011 is € 956.171,- besteed aan alle activiteiten en het jaar is afgesloten met een positief resultaat van € 36.216,-. Het (publieks)jaarverslag, het evaluatieve jaarverslag en de jaarrekening zijn hier te vinden. De verantwoordingsverklaring leest u hier.