Intentieverklaring duurzame initiatieven RuG, Hanze, Vereniging Groninger Dorpen en NMG

17 december 2012

Intentieverklaring duurzame initiatieven RuG, Hanze, Vereniging Groninger Dorpen en NMG

Donderdag 13 december ondertekenden Vereniging Groninger Dorpen, Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen en Natuur en Milieufederatie Groningen een intentieverklaring. Hierin geven de partijen aan met elkaar samen te werken op het gebied van duurzame burgerinitiatieven. De samenwerking moet leiden tot een efficiëntere en effectievere ondersteuning van burgerinitiatieven die gezamenlijk aan de slag willen met duurzaamheid, zoals het opwekken van energie en energiebesparing.

Overal in de provincie Groningen slaan inwoners de handen ineen om gezamenlijk aan de slag te gaan met onderwerpen op het gebied van duurzaamheid. Hiermee dragen ze een steentje bij aan de leefbaarheid van hun dorp en omgeving. Bij deze initiatieven is veel behoefte aan ondersteuning en informatie. Met deze intentieverklaring pakken Natuur en Milieufederatie Groningen, Vereniging Groninger Dorpen, Hanzehogeschool en Rijksuniversiteit Groningen deze vraag aan door kennis en kracht te bundelen. Zo worden burgers binnenkort effectiever geholpen bij het opzetten en uitwerken van nieuwe duurzame initiatieven.

Ondersteuning van initiatieven

De partijen die de intentieovereenkomst ondertekenen houden zich alle vier al bezig met het ondersteunen van initiatieven. Zo heeft de Natuur en Milieufederatie Groningen dit jaar een Servicepunt opgericht voor lokale energie-initiatieven, heeft Vereniging Groninger Dorpen korte lijntjes met groepen dorpsbewoners die samen duurzaam aan de slag willen, doet de Hanzehogeschool haalbaarheidsonderzoeken over lokale duurzaamheidsinitiatieven en houdt de Rijksuniversiteit zich bezig met innovatie op dit gebied en ondersteuning met technische kennis.

Groot netwerk

Door de samenwerking ontstaat een groot en breed netwerk in de provincie; vragen die in 2013 bij de partijen terechtkomen, kunnen snel worden beantwoord, kennis kan vlot en breed worden verspreid en contacten kunnen gemakkelijk worden gelegd.

Sluit ook aan
De vereniging Groninger Dorpen, de Rijksuniversiteit Groningen, de Hanzehogeschool Groningen en de Natuur en Milieufederatie Groningen willen meer organisaties betrekken bij dit initiatief. Want meer kennis en een groter netwerk op het gebied van lokale duurzaamheidsinitiatieven leidt tot een efficiëntere realisatie van de initiatieven. Voelt u zich aangesproken en wilt u dat uw organisatie zich ook aansluit bij dit samenwerkingsverband? Neem dan contact op de Natuur en Milieufederatie Groningen.