Informatieavond over zonneparken bij Oosterhorn

15 november 2018

Informatieavond over zonneparken bij Oosterhorn

Op woensdagavond 21 november kunnen inwoners van de toekomstige DAL-gemeente, meer informatie krijgen over de twee geplande zonneparken bij Oosterhorn: één op het slibdepot Heveskeslaan aan de Warvenweg en één op industrieterrein Oosterhorn aan de Valgenweg. We (zie onderaan) organiseren dan een inloopavond, een vervolg op de eerste bewonersbijeenkomst over de zonneparken op 12 juli. Deze vindt plaats op:

woensdagavond 21 november 2018 van 19:00 – 21:00 uur – Congrescentrum de Molenberg, Molenberg 11 in Delfzijl

We horen graag of u komt. U kunt zich hier aanmelden.

Achtergrondinformatie:
Afgelopen week is, na het bespreken van de plannen voor de zonneparken in de gemeenteraad van Delfzijl, een belangrijke stap gezet in de realisatie van de twee zonneparken. De vervolgstap is nu dat het College van Burgemeester en Wethouders de omgevingsvergunningen verleent voor de zonneparken. Deze zullen naar verwachting vanaf de tweede helft van november ter inzage gelegd worden. Tijdens de inloopavond informeren wij over de voortgang van de plannen. Er wordt onder andere informatie verstrekt over de participatiemogelijkheden, de planning van het park en de vergunningsprocedure.

Een belangrijk onderdeel van de Zonneparken Oosterhorn is dat bewoners van Delfzijl, Appingedam, Loppersum zelf actief mee kunnen denken over de plannen en financieel kunnen meeprofiteren van het rendement door mede-eigenaar te worden. Daarom is er een werkgroep opgericht van bewoners, die meedenkt over vragen als: hoe kunnen de randen van het zonnepark het beste worden ingericht, zodat het zo goed mogelijk in de omgeving past? Waaraan moeten de opbrengsten worden besteed? Hoe zorgen we dat iedereen goed geïnformeerd wordt over de mogelijkheden en dat iedereen kan meedoen?

Over de Zonneparken Oosterhorn
De twee geplande zonneparken worden gebouwd op 30 hectare grond en hebben een opgesteld vermogen van circa 35 MW. De parken kunnen jaarlijks ruim 8.500 huishoudens van energie voorzien. De zonneparken worden gerealiseerd door een unieke samenwerking tussen Groningen Seaports (GSP), Eneco, Wirsol en Bronnen VanOns. Iedere partij heeft een aandeel van 25% in de zonneparken en draagt vanuit haar expertise bij in de projecten. De projecten dragen bij aan lokaal eigenaarschap en faciliteren een proces waarin de omgeving meedenkt over de te nemen stappen.

Heeft u nog vragen of opmerkingen vooraf? Stuur dan een mail naar: info@grunnegerpower.nl.

Omdat we het belangrijk vinden dat zoveel mogelijk bewoners geïnformeerd worden, hopen we op een goede opkomst. Zou u deze uitnodiging daarom willen doorsturen in uw eigen netwerk? Wij zien uw graag op  op 21 november!

De samenwerkende partners: Groningen Seaports, Eneco, Wirsol, Groninger Energiekoepel, Natuur en Milieufederatie Groningen, Grunneger Power

Tags: