Hoge opkomst openbaar debat Noordelijk Klimaat Perspectief

21 november 2011

Hoge opkomst openbaar debat Noordelijk Klimaat Perspectief

De Natuur en Milieufederaties Groningen en Drenthe zijn blij verheugd met de hoge opkomst op het openbaar debat dat zij in het kader van het Noordelijk Klimaat Perspectief organiseerden op 10 november. Zo’n 150 Groningers en Drenten kwamen op het debat af. Eric van Oosterhout, burgemeester van de gemeente Aa en Hunze, zat de avond voor.

Boris Pents en Christiaan Teule, beleidsmedewerkers van de Natuur en Milieufederaties Groningen en Drenthe, voorzagen het publiek van verschillende presentaties, waarin inzichtelijk werd gemaakt welke consequenties het huidige klimaat- energiebeleid, een beleid met extra inspanningen en een maximaal haalbaar beleid hebben op het aandeel duurzame energie in ons energieverbruik en de uitstoot van CO2.

Na de presentaties kon het publiek met elkaar in debat door plaats te nemen aan de daarvoor ingerichte ‘Lagerhuistafels’. Daarnaast kon iedereen zijn mening geven over de koers van het klimaat- en energiebeleid, door te stemmen. Uit de stemmingen bleek onder andere dat het aanwezige publiek van mening was dat er maximaal moet worden ingezet op wind- en zonne-energie. Waarbij windmolens op zee als wenselijker worden gezien dan windmolens op land.

Siegbert van der Velde, directeur van de Natuur en Milieufederatie Groningen: “Een opkomst als deze laat zien dat, in tegenstelling tot de geluiden van de Rijksoverheid, het publiek wel degelijk is geïnteresseerd in het klimaat- energievraagstuk. Als Natuur en Milieufederaties proberen wij dan ook in kaart te brengen welke koers op het meeste draagvlak kan rekenen. De resultaten hiervan vormen uiteindelijk het Noordelijk Klimaat Perspectief.”

Binnenkort wordt een uitgebreid verslag van de avond geplaatst op de website van het Noordelijk Klimaat Perspectief

Meer informatie:

Lees hier de reactie op duurzaamnieuws.nl
Lees ook het artikel in het Dagblad van het Noorden