Hoe krijg je mensen mee in de energietransitie?

3 maart 2023

Hoe krijg je mensen mee in de energietransitie?

Veel mensen in Nederland staan open voor verduurzaming van hun woning en willen van het aardgas af: afhankelijk van het onderzoek dat je erbij neemt, is tussen de helft en driekwart van de woningeigenaren hiertoe bereid. En dat aantal neemt alleen nog maar toe gezien de hoge energieprijzen. Toch komt het er vaak niet van. Waar ligt dat aan?

Foto: Solarpark de Kwekerij, een goed voorbeeld van een zonnepark met veel ruimte voor natuur
Foto: Solarpark de Kwekerij, een goed voorbeeld van een zonnepark met veel ruimte voor natuur

Dat begrijp je beter als je je realiseert dat verduurzamen niet iets is, dat je snel en in één keer doet. Verduurzamen is een proces, waarin je informatie zoekt, mogelijkheden afweegt, besluiten neemt en uiteindelijk tot aankoop overgaat. En dat meerdere keren, aangezien er vele besluiten genomen moeten worden.

Dat hele proces zit vol met voetangels en klemmen en afhaakmomenten. Is dit reden om te wanhopen? Nee, zeker niet. Door het wegnemen van barrières en gericht bieden van ondersteuning kun je meer mensen op weg helpen en zorgen dat ze het proces van energie besparen en verduurzamen ook tot een goed einde brengen.

In een flyer zet de Participatiecoalitie uiteen waarom het voor de gemiddelde bewoner lastig is om energiebesparende maatregelingen uit te voeren. Met direct daarachteraan vier werkwijzen die aantoonbaar hebben geleid tot het meekrijgen van bewoners in het verduurzamen van hun huis en wijk.

Download de flyer ‘Hoe krijg je mensen mee in de energietransitie?’

Tags:

Vragen? Neem contact op met Simone Rommets