Wij erkennen dat we in deze regio momenteel te maken hebben met de gevolgen van de gaswinning. Dat wil niet zeggen dat we het ééns zijn met de gaswinning maar dat is een ander speelveld, een andere strijd. Het feit ligt er dat er schade is en dat er hersteld en versterkt moet gaan worden. Dan liever met en door bewoners en dan alleen over bewoners.

Door het bundelen van onze krachten vormen we een breed platform, wat ook de mogelijkheid creëert voor een steunpunt voor bewoners. Onze inzet is dan ook tweeledig: met de NCG afspraken maken over bijvoorbeeld regelingen waarin het burgerbelang goed wordt bewaakt, en daarnaast individuele bewoners onafhankelijk adviseren en/of helpen.