Grote steun in Tweede Kamer voor een beter 380 kV hoogspanningstracé

15 december 2016

Grote steun in Tweede Kamer voor een beter 380 kV hoogspanningstracé

De Tweede Kamer heeft afgelopen dinsdag met een ruime meerderheid drie moties aangenomen, waarin minister Kamp wordt opgeroepen om, samen met bewoners, maatschappelijke organisaties en lokale overheden, een beter tracé te ontwerpen voor de 380 kV hoogspanningsverbinding Eemshaven – Vierverlaten (bij Groningen). Vorige week riepen ook de provincie Groningen en de betrokken gemeenten de minister op om nog eens naar andere mogelijkheden te kijken. Nu is de minister aan zet. Wij vinden dat hij niet om dit brede verzet tegen het huidige tracé heen kan.

Nadat een oproep van zestien bewoners- en maatschappelijke organisaties aan minister Kamp geen resultaat had, hebben wij contact opgenomen met de Tweede Kamer. Kamerleden van het CDA, GroenLinks, PvdA en D66 bleken bereid vragen te stellen aan de minister. In antwoord stelde minister Kamp dat er nu voldoende overlegd was, het was nu tijd om tot aanleg over te gaan. Bovendien: het door zijn ministerie bedachte tracé zorgt er voor dat nog slechts 3 woningen last kunnen hebben van straling door de hoogspanning, nu zijn dat er 66.

Onze reactie richting Tweede Kamer: er wordt al sinds 2009 met TenneT en het ministerie gepraat, maar over het tracé was geen overleg mogelijk. Het in 2008 door de minister aangewezen tracé is inmiddels volkomen achterhaald en zeer schadelijk voor landschap, natuur, cultuurhistorische waarden en leefbaarheid in het gebied. Groningen verdient beter!

Het tracé kan en moet beter: het gaat om een grote ingreep in het gebied, waar meerdere generaties mee moeten leven. Bewoners en maatschappelijke organisaties hebben veel kennis van de unieke waarden van het gebied en willen die kennis graag inzetten voor het ontwikkelen van een tracé dat minder schadelijk is. Veel kan al gewonnen worden door de kabels op de meest kwetsbare plekken ondergronds aan te leggen.

De oproep aan de minister en het verzoek aan de Kamerleden komt van de volgende organisaties: Natuur en Milieufederatie Groningen, Agrarische Natuurvereniging Stad en Ommeland, Het Groninger Landschap, Landschapsbeheer Groningen, Werkgroep bewoners Westerdijkshorn, Vereniging van Dorpsbelangen Sauwerd/Wetsinge, Stichting Oude Groninger Kerken, Vof Kerk Klein Wetsinge, Bond Heemschut Groningen, Groninger Dorpen, Natuurmonumenten, Vereniging Avifauna Groningen, Agrarische Natuurvereniging Wierde & Dijk en Werkgroep 380 kV Westeremden, Molenstichting Winsum, Buurtschap Nieuwbrug.

Meer informatie: 

Tags: