Grote politieke belangstelling voor energieprojecten van bewoners in Stad en Ommeland

14 september 2018

Grote politieke belangstelling voor energieprojecten van bewoners in Stad en Ommeland

Leden van Provinciale Staten trokken gisteren massaal Stad en Ommeland in, om een kijkje te nemen bij lokale projecten waarin bewoners samen energie opwekken. Via een busexcursie bezochten zij verschillende energieprojecten, die in gezamenlijk eigendom zijn van de bewoners uit de omgeving. De Statenleden werden enthousiast ontvangen bij het gezamenlijke zonnedak GLOED van bewoners uit Garnwerd (232 panelen) en bij een van de grootste collectieve zonneparken in Nederland: Zonnepark Vierverlaten in Hoogkerk (7.777 panelen).

Sociale kant van de energietransitie
Doordat bewoners zich organiseren als energie-initiatief, zijn zij zelf eigenaar van de zonnepanelen. De opbrengsten van de opgewekte energie komen daarom ook toe aan de bewoners zelf. Bewoners kunnen ervoor kiezen om een deel van de opbrengsten in te zetten om het eigen dorp te versterken of te investeren in sociale projecten. Zo legde Jolanda van der Palen samen met haar collega’s geld in om een zonnepaneel op Zonnepark Vierverlaten te kopen. De opbrengst wordt gebruikt om educatieve projecten van een school in de wijk Paddepoel (stad Groningen) te financieren.

Voor Gert Engelkens, fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid, wordt die sociale kant van de energietransitie zichtbaar tijdens de excursie. ‘Ik werd blij van de ontmoeting met de inwoners. Het is geweldig dat ze nu gezamenlijk energie opwekken en dat ze de opbrengst van de energie lokaal investeren. Daarmee leveren ze een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid in het dorp.’

Zichtbaar maken
De excursie werd georganiseerd door de Groninger Energiekoepel, Natuur en Milieufederatie Groningen, Groninger Dorpen en Grunneger Power: ‘Hiermee willen we ook voor de politiek zichtbaar maken hoe geweldig het is dat bewoners zelf het heft in handen nemen, gezamenlijk energie opwekken en de opbrengsten daarvan in de eigen leefomgeving investeren.’ Fredric Geijtenbeek, Statenlid namens de ChristenUnie beaamt dat: ‘Wat voor mij belangrijk is, is dat ik zie wat ik normaal lees. Zo horen we zelf van bewoners wat ze nodig hebben en wanneer.’

Zelf een energieproject starten
Bewoners die zelf met hun buurt of dorp energie willen besparen of opwekken kunnen contact opnemen met Lokale Energie Voorwaarts via www.lokaleenergievoorwaarts.nl. Een kijkje nemen op het Zonnepark Vierverlaten kan a.s. donderdag 20 september 2018. Dan viert Grunneger Power de eerste verjaardag van het zonnepark en is deze opengesteld voor publiek. Klik hier voor meer informatie.

Tags: