Grootschalige toepassing van biomassa voor energieproductie is niet duurzaam

19 juni 2018

Grootschalige toepassing van biomassa voor energieproductie is niet duurzaam

Dat is de boodschap van de Natuur en Milieufederatie Groningen (NMG) aan de Provincie Groningen. Uit de tussenrapportage Energietransitie blijkt dat de Provincie Groningen biomassa grootschalig toe gaat passen voor de opwekking van energie. Op deze grote schaal is het niet mogelijk om dit duurzaam te doen. Biomassa is namelijk niet onbeperkt voorradig: het heeft al een belangrijke functie en wordt voor veel toepassingen gebruikt.

Zo is biomassa van belang voor de bodemvruchtbaarheid, biodiversiteit, medicijnen, voedselproductie, veevoer, bouwmateriaal en grondstof voor de chemie. Sterker nog, het wordt op dit moment sneller verbruikt dan dat er nieuwe biomassa terug kan groeien. Daarom is het belangrijk te bepalen voor welke doeleinden we biomassa het efficiëntst in kunnen zetten – cascadering. En om te bepalen hoeveel duurzame biomassa er beschikbaar is zonder dat de bodemvruchtbaarheid, biodiversiteit, CO2-reductie en voedselproductie in het geding komen.

De NMG roept de Provincie daarom op om te verkennen hoeveel duurzame biomassa er beschikbaar is voor Groningen en in kaart te brengen voor welke toepassingen dat bij voorkeur moet worden gebruikt. Op basis hiervan kan goed onderbouwd besloten worden hoe (en in welke mate) in de toekomst biomassa op duurzame wijze een rol kan spelen in de energietransitie van de toekomst.

Lees hier de brief aan de statenleden.

Tags: