Groningen Zoemt – De Bij een jaar lang in het zonnetje!

11 maart 2012

Groningen Zoemt – De Bij een jaar lang in het zonnetje!

Op woensdag 21 maart is op de Vismarkt van 13.30 tot 15.30 uur de feestelijke opening van Groningen Zoemt. Met activiteiten voor jong en oud vragen de Natuur en Milieufederatie Groningen, de gemeente Groningen, de Nederlandse Bijenhoudersvereniging, het KNNV en het IVN aandacht voor de bij. Wethouder Jannie Visscher zal Groningen Zoemt officieel openen.

Activiteiten
Tijdens de opening kan iedereen meedoen aan een honingproeverij, de BIJzondere fotowedstrijd en testen hoe bijvriendelijk zijn tuin eigenlijk is door mee te doen met de wedstrijd “de milieuvriendelijkste tuin van Groningen”. Daarnaast kunnen kinderen zich laten schminken als bijtje en vertellen imkers over het leven van honingbijen. Een groep leerlingen van de Brederoschool geeft een demonstratie bijenhotels bouwen.

Bijvriendelijk
Het gaat niet goed met de bijen in Nederland, maar iedereen kan helpen hun leefomstandigheden te verbeteren! Dát is de boodschap van Groningen Zoemt, een initiatief van de Natuur en Milieufederatie en de gemeente Groningen. Om Stadjers te enthousiasmeren de bijen een handje te helpen, worden dit jaar allerlei acties georganiseerd.

De mens kan niet zonder de bij. Zonder bijen geen bloemen, geen planten, geen groente, geen fruit en geen honing. Bijen bestuiven planten, waardoor deze zich kunnen voortplanten. Helaas zijn veel soorten met uitsterven bedreigd of zelfs al uitgestorven. Dit komt onder meer door vervuiling, gebruik van bestrijdingsmiddelen en gebrek aan stuifmeel en nestgelegenheid. Het goede nieuws is dat iedereen kan helpen: plant bijvriendelijke planten in je tuin, gebruik geen gif en ruim je tuin niet té netjes op.

Het verborgen leven van wilde bijen
Wie meer wil weten kan de dag na de opening, op donderdag 22 maart, naar een lezing van de bekende bijenspecialist Anne Jan Loonstra. Hij laat bijzondere beelden zien bij zijn lezing over de levenscyclus van de wilde bij. De lezing is gratis toegankelijk in de Openbare Bibliotheek en begint om 19.30 uur. De ingang is aan de Poststraat.

Groningen Zoemt sluit aan bij het nationale initiatief van het Jaar van de Bij, waarin allerlei natuur- en milieuorganisaties en gemeenten de bij extra aandacht geven. De gemeente Groningen heeft de bij gekozen als doelsoort van het jaar en zal dit jaar verschillende bijvriendelijke acties ondernemen.