Groningen organiseert symposium over ijsvogel

1 maart 2011

Groningen organiseert symposium over ijsvogel

De gemeente Groningen wil het publiek betrekken bij het doen van ijsvogelwaarnemingen in de stad. In april organiseren de gemeente en de Natuur en Milieufederatie Groningen daarom een symposium rond de ijsvogel.

De ijsvogel leidt een mysterieus en verborgen leven. Levend in de buurt van helder en visrijk water, heeft dit vliegende juweel het niet makkelijk in Nederland. Veel water is zo rijk aan algen dat het niet meer helder is. Ook ontbreekt het aan goede nestgelegenheid. Strenge winters zorgen voor een voortdurende aanslag op de overlevingskansen van onze laatste ijsvogels.

Daarom heeft de gemeente Groningen als partner in de Coalitie Biodiversiteit de ijsvogel tot doelsoort voor het jaar 2011 gekozen. Samen met de Natuur en Milieufederatie Groningen wil zij dit jaar de ijsvogel onder de aandacht brengen door  te informeren, te inspireren en ook daadwerkelijk de handen uit de mouwen te steken.

IJSVOGELSYMPOSIUM – 1 april 2011

De Gemeente Groningen en de Natuur en Milieufederatie Groningen organiseren op vrijdagmiddag 1 april 2011 een IJsvogelsymposium (geen grap). Aanmelden kan via de link hieronder.

Datum: 1 april
Tijd: 13.00 – 16.30 uur
Plaats: Het Kasteel, Melkweg 1, Groningen.

voorlopig programma:

  • 13.00 uur  Welkom.
  • 13.05 uur  Doelsoortenbeleid in de stad Groningen  door stadsecoloog Wout Veldstra, Gemeente Groningen, Dienst ROEZ.
  • 13.20 uur  De ijsvogel door ijsvogelkenner Jelle Harder, Hilversum. Leven, bedreiging en mogelijkheden voor hulp.
  • 14.30 uur  Film over ijsvogels aan de stadsrand van Steenbergen in Oost-Brabant.
  • 14.50 uur  Pauze met koffie, thee en koek.
  • 15.20 uur  Blik op de ijsvogel vanuit het water- en oeverbeheer, met medewerking van de waterschappen.
  • 15.50 uur  Mogelijkheden voor hulp in de stad en aan de stadsranden van Groningen –  Discussie.
  • 16.30 uur Afsluiting.

Aansluitend bestaat de mogelijkheid voor een korte fietsexcursie naar de Piccardthofplas.