Groene Start – duurzame innovatie in de kinderopvang

5 juli 2012

Groene Start – duurzame innovatie in de kinderopvang

In 2011 en 2012 hebben tien kinderopvanglocaties nagedacht over het verduurzamen van hun organisatie. Het project Groene Start – duurzame innovatie in de kinderopvang, is een initiatief van CMO Groningen, Natuur en Milieufederatie Groningen en Partoer. Op 6 juli worden de resultaten van het project aan diverse kinderopvangorganisaties en bestuurders gepresenteerd.

Verbeterpunten
Aan het begin van het project zijn tien kinderopvangcentra door Ecocert gescand op het gebied van energiehuishouding, binnenmilieu en comfortbeleving. Dit leverde verbeterpunten op die verwerkt zijn in het plan van aanpak dat iedere locatie heeft opgesteld. De volgende stap is het realiseren van de gestelde groene doelen: bijvoorbeeld energiebesparende maatregelen en inkoop van biologische en/of streekproducten. De Natuur en Milieufederatie Groningen adviseerde de kinderopvangcentra op het gebied van energiebesparing en duurzame inkoop.

Goede voorbeeld
De kinderopvangcentra willen zo het goede voorbeeld geven aan zowel ouders als kinderen en bovendien de ecologische voetafdrukken van de kinderen verkleinen. De organisaties kunnen door bewuster om te gaan met energie en materiaal, ook kosten besparen en zich onderscheiden van andere organisaties.

Resultaten
De resultaten van het project worden op vrijdag 6 juli gepresenteerd in De Naturij in Drachten. Tijdens die bijeenkomst wordt door middel van korte lezingen en workshops aandacht besteed aan de inrichting van natuurtuinen en natuurbeleving van kinderen, pedagogische duurzaamheid, voeding, inrichting en materiaalgebruik en de financiële opbrengst van duurzaamheid.

Groene Start werd mede mogelijk gemaakt door subsidie van Leren voor Duurzame Ontwikkeling.