Groene groei deal : aanjagen, toetsen en verbreden

3 oktober 2011

Groene groei deal : aanjagen, toetsen en verbreden

– Vandaag hebben milieuorganisaties, het bedrijfsleven en de overheid een nationale Groene Groei Deal met elkaar gesloten, een pakket maatregelen om de Nederlandse economie te vergroenen. ‘Groei en groen zijn een goed huwelijk,’ zegt Tjerk Wagenaar, directeur Natuur & Milieu.’De echte winst zit vooral in het verbreden van succesvolle projecten naar de hele sector.’ Ook De Natuur en Milieufederaties tekenden de deal. Voorzitter Joris Hogenboom: ‘We werken al veel samen met bedrijven om economie en duurzaamheid te verbinden. Met deze deal geven we hieraan een extra impuls.’

Veel bedrijven beseffen dat met duurzaamheid winst te behalen is en hebben vooral deals gesloten over verbetering van energie-efficiency. Zo sluit MKB-Nederland een deal waarbij tot en met volgend jaar minstens 480 bedrijven 20 procent energiebesparing realiseren en 20 bedrijven een vergroening van de energievoorziening. Ook grote bedrijven doen mee. Verschillende industriële sectoren willen in samenwerking met de overheid hun energie-efficiency in 2030 met 50 procent verbeteren, door de uitvoering van Routekaarten.

Steun voor goede initiatieven
De milieuorganisaties gaan aanjagen, toetsen en verbreden. Wagenaar: ‘Extra windenergie op zee en extra woningisolatie waren de resultaten van een green deal die we al in 2009 met de FNV lanceerden. Voor ons past deze deal in een traditie.’ In de groene groei board zullen de milieuorganisaties concrete projecten beoordelen op duurzaamheidswinst en goede initiatieven helpen verbreden naar de hele sector.

Wagenaar: ‘Voor ons zijn de deals succesvol wanneer de lessen en successen uit de proeftuinen ingang hebben gevonden naar een groot deel van de sector zodat een brede toepassing van groei en groen van de grond komt.’ Natuur & Milieu deed met deze werkwijze goede ervaring op in haar initiatief voor het Formule E-Team, een platform waarin overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties samenwerken om de introductie van het elektrisch rijden te versnellen.‘Een green deal avant la lettre, waarvoor ons Actieplan elektrisch rijden de aanjager was,’ zegt Wagenaar.

Energiebesparing bij bedrijven
De Natuur en Milieufederaties werken met grote bedrijven aan energiebesparing in het project de CO2-ambitie en ondersteunen tal van particuliere lokale initiatieven voor duurzame energieopwekking.  Hogenboom: ‘We merken daarbij dat burgers en bedrijven grote ambities hebben, maar belemmerd worden door regelgeving en ontoereikende financieringsmogelijkheden.’

De overheid kan obstakels wegnemen en wet- en regelgeving aanpassen, inclusief groene belastingmaatregelen. Dat gebeurde bijvoorbeeld met zonnepanelen: eigenaren van appartementen en flats krijgen voortaan dezelfde belastingvoordelen als bewoners van rijtjeshuizen. Bovendien heeft de overheid, als grootste inkoper voor zo’n 60 miljard per jaar, veel inkoopmacht. Met duurzaam inkopen kan de overheid ondernemers helpen aan marktkansen voor hun duurzame producten en diensten. En de overheid kan innovatiesubsidies de groene kant uit sturen.

Tegelijk met de nationale deal hebben 45 organisaties deals afgesloten, vooral op het gebied van energie voor efficiënter gebruik, besparing en innovaties. Natuur & Milieu gaat samen met andere partijen mensen in bestaande woningen uitdagen en belonen om meer energie te besparen. De combinatie van slimme meters, een smart community en prijsvoordelen zorgen voor de verleiding. De Natuur en Milieufederaties zullen hun contacten met het bedrijfsleven benutten voor regionale uitwerkingen van de Groene Groei deal en overheden betrekken bij het wegnemen van belemmeringen.

De Groene Groei Deal leest u hier