Green Power Delfzijl zet zich in voor coöperatieve energie

28 september 2018

Green Power Delfzijl zet zich in voor coöperatieve energie

In Dorpsherberg Lanting te Meedhuizen is donderdag 27 september Energiecoöperatie Green Power Delfzijl officieel opgericht. De coöperatie wil inspelen op het beleid van de gemeente Delfzijl om het wonen in de gemeente steeds duurzamer en groener te maken. Zo moeten alle woningen op termijn energieneutraal zijn. Daarvoor moeten nog grote stappen gezet worden. Het is dan ook van belang dat de inwoners van de dorpen en wijken van Delfzijl zelf het heft van de verduurzaming in handen nemen. Het Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts was aanwezig om een startsubsidie uit te reiken.

De  meerdere windparken ten zuiden en zuidoosten van de gemeente Delfzijl leiden vaak tot veel vragen en soms ook tot zorgen. De inwoners uit deze windparkgebieden voelen zich in hun woon- en leefomgeving aangetast en daarbovenop betalen zij hiervoor de rekening. Dit komt grotendeels terecht bij de grote energiemaatschappij en hun aandeelhouders. Samen met de inwoners uit en rondom de windparkgebieden wil de Energiecoöperatie Green Power Delfzijl zich inzetten om lokale schone windenergie op te wekken en daarmee meer begrip en draagvlak te krijgen voor windmolens . De opbrengst zal  worden ingezet om in aanzet de woon- en leefbaarheid van de dorpen te versterken en te besteden aan duurzame maatschappelijke doeleinden.

Daarnaast stelt de energiecoöperatie i.o. zich ten doel om het particuliere energiegebruik in onze regio terug te dringen door voorlichting te geven over energiebesparende maatregelen en gedragsverandering.

Opstartbijdrage lokale energie
Energiecollectieven in de provincie Groningen kunnen een startsubsidie van maximaal 10.000 euro aanvragen voor hun energieproject. Dit kan worden besteed aan bijvoorbeeld een haalbaarheidsstudie, een ledenwervingscampagne of het oprichten van een coöperatie. Aanvragen kunnen worden ingediend bij het Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts van de Natuur en Milieufederatie Groningen en Groninger Dorpen. Heeft u een idee? Het Servicepunt helpt u bij het opstellen en indienen van uw plan. Alle informatie over de opstartbijdrage vindt u hier.

De startsubsidie wordt verstrekt vanuit het Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid van de Provincie Groningen. Hier kunnen bewonersinitiatieven van buiten het aardbevingsgebied aanspraak op maken. Voor meer informatie over de startsubsidie voor lokale energie-initiatieven in de provincie Groningen kunt u terecht bij het Servicepunt.

Tags: