Goed nieuws voor kastanjebomen aan de singels

13 oktober 2011

Goed nieuws voor kastanjebomen aan de singels

Tot grote vreugde van de Natuur en Milieufederatie Groningen zullen de kastanjebomen aan de singels niet op grote schaal worden gekapt.

De gemeente heeft dit besloten na bestudering van de drie rapporten die er liggen over de toestand van de bomen. De Natuur en Milieufederatie Groningen nam samen met het actiecomité ‘Behoud de Singel’, IVN en de Bomenstichting deel aan de klankbordgroep van de gemeente. Kristin Wijnja van de NMG: “Ik ben erg blij met het besluit van de gemeente dat de prachtige kastanjebomen blijven staan. Verder hoop ik dat de gemeente een goede manier vindt om de kastanjeziekte tegen te gaan. Het zou erg spijtig zijn als de kastanjebomen in de stad langzaamaan zouden verdwijnen.”

Onderzoeken
In eerste instantie was de gemeente op basis van twee rapporten voornemens om veel van de kastanjebomen te kappen. Hierop ontstond veel weerstand bij onder andere de bewoners van de singels.
Op verzoek van het actiecomité ‘Behoud de Singel’ heeft onderzoeksbureau Copijn een derde onderzoek gedaan naar de standvastigheid van de kastanjebomen. Deze bleek niet zo slecht te zijn als eerst werd verondersteld op basis van de twee eerdere onderzoeken. Duidelijk is wel dat veel van deze bomen ziek zijn en daardoor korter zullen leven dan aanvankelijk gedacht. De bomen zullen de komende jaren goed in de gaten worden gehouden door de gemeente en daar waar nodig gesnoeid en eventueel, als het niet anders kan, worden gekapt. Voor kastanjebomen die worden gekapt zullen andere bomen worden geplant.
Aanleiding voor de gemeente om onderzoek te doen naar de staat van de kastanjebomen was een dodelijk ongeval vorig jaar veroorzaakt door een vallende tak uit een van de bomen.