Goed voor elkaar!

15 april 2013

Goed voor elkaar!

Zaterdag 13 april organiseerden Landschapsbeheer Groningen, BoerenNatuur, Groninger Dorpen en de Natuur en Milieufederatie Groningen de inspiratiedag ‘Goed voor elkaar: inspiratiedag voor het Groningse Landschap’.

Met ruim 70 deelnemers hebben we een zeer inspirerende dag gehad waarbij de zorg voor het cultuurlandschap van Groningen werd gedeeld. De centrale thema’s waren samenwerking, financiering, participatie en biodiversiteit.

Er zijn veel ideeën uitgewisseld en we hebben veel van elkaar geleerd hoe wij samen de kwaliteit van Groningen verder kunnen verbeteren! Daarnaast werd aan de hand van drie voorbeeldgebieden besproken hoe we met meer participatie, betere samenwerking en afstemming meer kunnen bereiken, zonder daarbij de biodiversiteit uit het oog te verliezen.

Vervolg
De uitkomsten en ideeën van deze dag worden verder uitgewerkt tot een inspiratiedocument, dat we nog voor de bespreking van de begroting 2014 aan provincie en gemeenten willen aanbieden. We willen hiermee bereiken dat de verantwoordelijke overheden hun blik openstellen voor actuele ontwikkelingen, om zo nieuwe kansen en mogelijkheden voor het onderhoud van ons mooie Groningse landschap te grijpen.