Glastuinbouwplan Eemsmond afgekeurd

17 april 2013

Glastuinbouwplan Eemsmond afgekeurd

Het bestemmingsplan van de gemeente Eemsmond voor een glastuinbouwgebied tussen de Eemshaven en het dorp Oudeschip is niet door de provincie goedgekeurd. Wel wordt onderzocht of er een nieuw bestemmingsplan voor glastuinbouw gemaakt kan worden.

De gemeente Eemsmond wil al heel lang een glastuinbouwgebied aanleggen tussen de Eemshaven en het dorp Oudeschip, ter bevording van de werkgelegenheid. Of dat is zo is, valt te betwijfelen. Tevens is het schadelijk voor de natuur: de vogels in de Waddenzee en ook de vleermuizen die nu in het gebied voorkomen kunnen er veel last van hebben. In Oudeschip zou glastuinbouw constant voor vier keer zo veel licht zorgen als bij volle maan!

Gezamenlijke zienswijze
Toen de gemeente in 2008 een ontwerpbestemmingsplan ter visie legde, hebben wij daar samen met Waddenvereniging, Stichting Natuur en Landschap Eemsmond e.o. en vereniging Op Goede Grond in een zienswijze op gereageerd. Toen bleef het lang stil, maar vorig jaar stelde de gemeenteraad van  Eemsmond een bestemmingsplan voor het glastuinbouwgebied vast. Daar hebben we een uitgebreide zienswijze tegen ingediend bij de provincie.

De provincie heeft nu besloten het bestemmingsplan niet goed te keuren, omdat niet aannemelijk is dat het plan binnen 10 jaar zal worden gerealiseerd. Er is niet duidelijk gemaakt hoe de grond voor de glastuinbouw zal worden aangekocht. Wel gaan gemeente en provincie onderzoeken of er een nieuw bestemmingsplan kan worden opgesteld.

Onduidelijkheid blijft
Helaas blijft onduidelijk wat provincie en gemeente met onze overige bezwaren gaan doen. Wanneer komt er een einde aan de onzekerheid voor de bewoners van Oudeschip en de eigenaren van de goede agrarische grond?