Gierzwaluwen kunnen voortaan terecht in watertoren Stad

17 april 2014

Gierzwaluwen kunnen voortaan terecht in watertoren Stad

FOTO - gierzwaluwDe watertoren achter de Nieuwe Ebbingestraat biedt vanaf heden 17 nieuwe kamers op het noorden en oosten. Rond 30 april worden de toekomstige bewoners terugverwacht uit het winterverblijf in Afrika. De kamers zijn gestoffeerd en kunnen per direct in gebruik worden genomen.

De restauratie van de watertoren bood een uitgelezen kans om gierzwaluwen, want daarover gaat het hier, van extra nestgelegenheid te voorzien. Dankzij medewerking van de Gemeente Groningen, het Groninger Monumentenfonds (GMF), aannemer Jurriëns, House of Design en NESK (de laatste twee gaan de toren exploiteren), is een lang gekoesterde wens van de Stadsvogelwerkgroep van Avifauna Groningen (SVWG) gerealiseerd. De nestkasten hangen in de gietijzeren steunen direct onder het metselwerk en zijn met het blote oog te zien.

Beschermen van ultieme stadsvogel
“Door renovatie of sloop raken gierzwaluwen elk jaar nestplekken kwijt die vaak generaties lang in gebruik zijn. Samen met de stadsecologen zorgen wij zoveel mogelijk voor vervangende nestruimte. De watertoren is een perfecte plek door de hoogte en daarmee de vrije aanvliegroute. We zijn hier erg blij mee.” Aldus Maricée Ten Bosch, tevens stadsvogeladviseur voor Vogelbescherming Nederland.

De gierzwaluw is van oorsprong een rotsvogel. Met gebouwen als rotsen voelt hij zich thuis in de stad. Een gierzwaluw doet alles in de lucht: eten, slapen, drinken, en paren! Pootjes heeft hij alleen om aan muren te hangen, lopen kan hij niet. Naar beneden komt hij dan ook alleen om te nestelen. Honderd dagen zijn de vogels hier. In augustus vertrekken ze weer naar Afrika. Een volwassen exemplaar eet zo’n 20.000 insecten per dag. Nuttige dieren dus! Elk jaar rond 30 april keren de vogels terug naar de stad.

Meld!
Ziet u gierzwaluwen bij de watertoren? Meld ze dan op www.avifaunagroningen.nl 

Financiering
House of Design en NESK waren gecharmeerd van het idee en namen een aantal nestkasten voor hun rekening. De rest van het geld kreeg Ten Bosch, naast een restant dat over was van GoedIdee, uit eigen vriendenkring bij elkaar. GMF en Jurriëns zorgden er ten slotte voor dat de kasten op hun plek kwamen te hangen.