Gezamenlijke aanpak voor herstel van biodiversiteit op platteland

23 november 2017

Gezamenlijke aanpak voor herstel van biodiversiteit op platteland

Achttien organisaties op het gebied van natuur, landbouw en wetenschap slaan de handen ineen voor versterking van biodiversiteit op het platteland. Vóór de zomer van 2018 willen ze een uitgewerkt herstelplan op tafel leggen. De organisaties, waaronder de Natuur en Milieufederaties, hebben dit gisteren vastgelegd in de intentieverklaring genaamd ‘de Verklaring van Driebergen’. Zij zullen de verklaring aanbieden aan landbouwminister Carola Schouten.
Hans van der Werf ondertekende de intentieverklaring namens de Natuur en Milieufederaties.

In Trouw toonde hij zich “positief” over het overleg. “Het is heel bijzonder dat de zorg over de achteruitgang van de biodiversiteit in Nederland zo breed wordt gedragen door de landbouw, de detailhandel en de agro-industrie.” Volgens Van der Werf zal er ook worden gekeken naar de manier waarop de landbouw in Nederland nu produceert. “Niets is onbespreekbaar. Er is een duidelijke wil om tot een aanpak te komen. Dit gaat niet alleen om ecologie, maar ook over de manier waarop wij geld verdienen in de natuur.”

Negatieve trend
Er zijn sterke aanwijzingen dat diverse soorten planten en dieren van het platteland in Nederland onder druk staan en afnemen. Dit geldt voor bloemplanten, insecten en weide- en akkervogels. Er zijn ook zorgen over het bodemleven. Leven dat we niet zien maar dat wel cruciaal is voor de groei en afbraak van planten en organische stof. De negatieve trend doet zich voor in zowel het agrarisch gebied als in de natuurgebieden in Nederland en betreft zowel de totale aantallen als de biodiversiteit van planten en dieren.

Natuurlijk kapitaal
De ondertekenaars van de verklaring zien de huidige toestand van biodiversiteit als een bedreiging voor het natuurlijk kapitaal van Nederland, voor een gezonde bodem als basis voor duurzame landbouw en natuur en voor het vertrouwen van de consument in producten uit de Nederlandse agrofood keten. Daarom is een vernieuwende aanpak dringend nodig die het best in samenwerking kan worden bereikt, en waarin partijen worden beloond voor handelen dat het behoud van biodiversiteit ondersteunt. De komende maanden zullen de ondertekenaars het plan uitwerken. Dit doen zij in samenwerking met een grote groep belanghebbenden om de ambitie en de wijze van uitvoering concreet vorm te geven.

Meer lezen:
• Verklaring van Driebergen, Deltaplan voor biodiversiteitsherstel voor groene ruimte in Nederland, 21 november 2017
Natuurorganisaties gaan met boeren plan maken voor herstel biodiversiteit, Trouw, 21 november 2017

Tags: