Gevolgen van een Kernramp in de Eemshaven

17 maart 2011

Gevolgen van een Kernramp in de Eemshaven

Door de gebeurtenissen in Japan zijn de vele vragen rond kernenergie weer actueel. De Natuur en Milieufederatie Groningen is altijd tegenstander geweest van kernenergie.

Over de risico’s van kernenergie voor de provincie Groningen en vooral ook de Waddenzee verscheen in 1996 het rapport “Gevolgen van een kernramp in de Eemshaven”, geschreven door K. Nienhuys en G.J. Aupers. De Eemshaven wordt door de jaren heen steeds opnieuw genoemd als vestigingsplaats voor een nieuw te bouwen kerncentrale.

Uitgangspunt voor dit rapport was een beschrijving van het ergst denkbare ongeval in de zogeheten PKB Vestigingsplaatsen voor Kerncentrales. Dit belangrijke beleidsstuk van de toenmalige regering was gebaseerd op een officieel advies van de Gezondheidsraad. Ook het ministerie van Economische Zaken ging uit van dit ongevalsscenario toen ze destijds een procedure aanspande tegen Gedeputeerde Staten van Groningen, om in het bestemmingsplan van de Eemshaven ruimte voor een kerncentrale open te houden.

Het rapport gaat vooral over de gevolgen voor de natuur in de Waddenzee en de Eems-Dollard, wanneer de wind de radioactiviteit over dit bijzondere natuurgebied zou verspreiden. Bij de vaststelling van mogelijke vestigingsplaatsen van kerncentrales was namelijk op geen enkele manier gekeken naar de gevolgen voor de natuur.
Er wordt geconstateerd dat het ecosysteem in de Eems-Dollard ernstig zal worden aangetast. Zo zal waarschijnlijk de helft van de volwassen zeehonden en alle pasgeboren jongen binnen een periode van enkele maanden ziek worden en sterven. Hoe de wind ook zal staan, de impact op de fauna in dit gebied zal aanzienlijk zijn, aldus het rapport.
De onderzoekers keken ook naar de gevolgen voor de bevolking. Op bovenstaand kaartje, afkomstig uit het rapport, is aangegeven uit welke gebieden zwangere vrouwen en kinderen (lichtgrijs) dan wel de totale bevolking (donkergrijs) geëvacueerd zou(den) moeten worden.

Op basis van de gegevens uit het rapport zou een ramp van deze omvang bij Borssele ertoe leiden dat bij wind uit het zuidwesten, de totale Nederlandse landbouw onmogelijk zou worden en een groot deel van ons land voor tientallen jaren onbewoonbaar.

De feiten zoals ze naar voren komen uit dit rapport zijn nog steeds actueel.