Geslaagde startbijeenkomst Lokale Energie Voorwaarts

18 november 2011

Geslaagde startbijeenkomst Lokale Energie Voorwaarts

Dinsdag 15 november organiseerden de Natuur en Milieufederatie Groningen en de Friese Milieufederatie de startbijeenkomst Van idee naar lokale energiecoöperatie. Vanuit beide provincies was een veertigtal mensen aanwezig die samen met dorps- of stadsgenoten het initiatief hebben genomen om een lokaal duurzaam energiebedrijf op te zetten. De startbijeenkomst was de eerste bijeenkomst van vijf in het kader van het project Lokale Energie Voorwaarts.

Lokale Energie Voorwaarts
In dit project begeleiden de twee natuur en milieufederaties burgerinitiatieven, zodat zij uiteindelijk zelf een lokale energiecoöperatie kunnen opzetten. Zij willen daarmee een bijdrage leveren aan de omslag van grijze naar duurzame energie. Bovendien kan het ook de leefbaarheid op het platteland vergroten, doordat het de sociale cohesie bevordert. Nu de energiemarkt een vrije markt is, zijn de mogelijkheden om zelf een energiebedrijf te starten veel groter geworden. Mensen geven vaker te kennen niet langer afhankelijk te willen zijn van grijze energie en daarbij verwachten ze ook op termijn een veel hogere prijs te moeten betalen voor deze energie. Ze nemen daarom steeds vaker het initiatief om zelf energie op te wekken via bijvoorbeeld zonnepanelen, windmolens of door biovergisting.

Koplopers
Tijdens de startbijeenkomst zijn ook de koplopers per provincie bekendgemaakt. Dit zijn de initiatieven die het verst gevorderd zijn met hun plannen. In de provincie Friesland is dit Stichting Dorpsmolen Reduzum. In Reduzum staat al sinds 1994 een windmolen bij het dorp en hebben de inwoners de afgelopen jaren verschillende energiebesparingsprojecten georganiseerd. Grunneger Power, actief in de gemeenten Groningen en Haren, is de Groningse koploper. Zij hebben dit jaar de eerste zonnepanelen geplaatst en er hebben zich in een half jaar tijd 900 nieuwe leden aangemeld. De koplopers zullen hun kennis en ervaringen delen met de andere groepen in de provincie, zodat zij daarvan kunnen leren en wellicht ook een energiecoöperatie gaan opzetten.

Intentieverklaring
De Natuur en Milieufederatie Groningen en Grunneger Power hebben 15 november ook een intentieverklaring ondertekend, waarin zij uitspreken samen te werken.