Geslaagde praktijkdag Groenbeheerders met oog voor bijen

5 september 2013

Geslaagde praktijkdag Groenbeheerders met oog voor bijen

Op 4 september 2013 kwamen zestig groenbeheerders bijeen voor de Praktijkdag ‘Groenbeheerders met oog voor bijen’. Deze dag werd door de Natuur  en Milieufederatie Groningen en een aantal samenwerkingspartners georganiseerd als praktisch vervolg op het symposium ‘Groenbeheer met oog voor bijen’ van november 2012.

In november lag de nadruk op presentaties over de bijenproblematiek in het algemeen en mogelijkheden voor beheerders om de leefomstandigheden  voor honing- en wilde bijen te verbeteren. Tijdens de praktijkdag werden twee praktijkcases gepresenteerd om de aanwezigen tot handelen te inspireren.

Klaas van Nierop, stadsecoloog van het Ingenieursbureau van de Gemeente Groningen liet de speciale aanpassingen voor bijen in het gebied De Groene Long zien. Hij benadrukte dat een goede communicatie met de buurt voor, tijdens en na een herinrichting van een groen gebied erg belangrijk is om draagvlak en begrip te creëren.

Paul Hendriks, ecohydroloog van Waterschap Hunze en Aa’s presenteerde een pilot , waarbij de slootbermen om het jaar worden gemaaid.  Op die manier wordt een grotere variatie aan bloemen en vegetatiestructuren gecreëerd. Daarvan kunnen zowel bijen als tal van andere dier- en ook plantensoorten profiteren.

Vanuit de terugmelding van activiteiten bleek dat verschillende organisaties aan de slag zijn gegaan met acties voor bijen. Van een reusachtig bijenhotel, het planten van stinzen en struweel tot pilots van het omvormen van akkers tot bijvriendelijke bloemenweide.

In het tweede deel van de middag was het tijd voor twee veldexcursies. Eentje ging door de boeiende tuin van de Gasunie, die zich kenmerkt door een grote soortenrijkdom door afwisseling van verschillende milieus en de aanwezigheid van groene daken. Ook groene daken kunnen – mits met voldoende substraatdikte aangelegd en met inheemse plantensoorten ingezaaid  – een waardevolle biotoop voor bijen vormen. Een deel van de tuin wordt handmatig gemaaid.

De tweede  excursie ging naar een plek in het Groningse Stadspark, waar met het neerleggen in plaats van afvoeren, van gekapte boomstammen op een beschutte en zonnige plek een wilde-bijeneldorado geschapen is.  Ook hier was te zien dat maatregelen die voor bijen genomen worden, ook de biodiversiteit ten goede komt. De middag werd afgesloten met een discussie- en vragenronde.

Namens de Gemeente Groningen kregen de deelnemers het rapport ‘Inventarisatie bijen, monitoring in het kader van de Stedelijke Ecologische Structuur 2012’ door A.J. Loonstra en W. Patberg van Koeman en Bijkerk B.V. uitgereikt. U kunt het rapport hier downloaden.

Deze praktijkdag werd georganiseerd door de Natuur en Milieufederatie Groningen en mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Groningen, Ecologisch adviesbureau Koeman en Bijkerk b.v., Ecologisch hoveniersbedrijf Klavertje Vier, Waterschap Hunze en Aa’s en de Nederlandse Gasunie B.V. (gastheer).

De presentatie van Klaas van Nierop leest u hier (pdf).
De presentatie van Paul Hendriks leest u hier (pdf).

TED-talk van Marla Spivak
Wilt u in 15 minuten een overzicht van de oorzaken en oplossingen voor de bijenproblematiek krijgen? Kijk dan naar deze prachtige TED-talk van Marla Spivak.