Geslaagde netwerkavond megastallen

30 mei 2013

Geslaagde netwerkavond megastallen

Woensdagavond 24 april organiseerde de Natuur en Milieufederatie Groningen  voor het Netwerk Ruimtelijke Ordening een bijeenkomst over de landschappelijke inpassing van megastallen. Naast een boeiende discussie met onze achterban over verschillende oplossing, grepen we deze avond aan om na te denken over de invulling van het Groninger Verdienmodel.

Pier Bosch van Bond Heemschut startte de bijeenkomst met een presentatie over aandachtspunten vanuit landschap en (cultuur)historie. Hij gaf aan dat als het om de inpassing van nieuwe stallen gaat, het goed is te streven naar maatwerk en daarbij de plaatselijke historie en het lokale landschap niet uit het oog te verliezen.

Theo Hoek, directeur van Libau, vertelde hoe Libau omgaat met de inpassing van nieuwe stallen in het landschap. Daarnaast ging hij in op de praktijk en toonde verschillende voorbeelden van onlangs gebouwde stallen.

Groninger Verdienmodel
Na de pauze was er volop gelegenheid voor uitwisseling van meningen en ideeën. De inpassing van megastallen in het Groningse landschap stond hierbij centraal. In de toekomst is het de bedoeling dat, wanneer een agrarisch bedrijf een bouwblok wil dat groter is dan twee hectare, het bedrijf deze uitbreiding zelf moet ‘verdienen’. Dit kan door op verschillende manieren te verduurzamen. Diverse suggesties voor de invulling van deze verduurzaming kwamen tijdens de avond naar voren. Het doel is om met behulp van deze suggesties ook in de toekomst het weidse Groningse landschap te behouden.

Toekomst
De Natuur en Milieufederatie Groningen hoopt in de toekomst met andere partijen te werken aan het behoud van het weidse Groningse landschap. Het is gezien de toenemende schaalvergroting in de landbouwsector hard nodig om hier op in te zetten.