Geslaagde bijeenkomst over terugdringen lichthinder melkveestallen

14 maart 2013

Geslaagde bijeenkomst over terugdringen lichthinder melkveestallen

Op woensdag 13 maart organiseerde de Natuur en Milieufederatie Groningen, met LTO Noord en de Friese Milieufederatie een discussieavond over de toenemende lichthinder van melkveestallen. Met een scala aan nieuwe inzichten, en goede input voor een convenant, was de avond een groot succes.

Doel van de bijeenkomst was gezamenlijk de contouren van een convenant formuleren, waarin bindende afspraken staan over het tegengaan van lichthinder vanuit melkveestallen tussen de partijen en zo de duisternis op het noordelijke platteland te behouden.

Verlichting van melkveestallen is namelijk een belangrijke bron van toenemende nachtelijke verlichting in het buitengebied. Nieuwe stallen hebben vaak open zijwanden en felle binnenverlichting. Hierdoor zijn ze van verre te zien in het anders zo duistere landschap en voor veel mensen een doorn in het oog. Dagblad van het Noorden schreef er een artikel over. Dat kunt u hier lezen.

Skybox in melkveestal
De bijeenkomst vond plaats in een skybox boven de moderne melkveestal van de familie de Haan. De koeien hebben in deze stal veel leefruimte. De bodem van de stal bestaat uit een dikke compostlaag, goed voor dierenwelzijn en bovendien te gebruiken als bemesting waarbij het gehalte organische stof in de grond wordt verhoogd.

De avond startte met presentaties. Paul van der Vegt van de Friese Milieufederatie, landschapsarchitect Michiel Oosterhagen van Libau en Teake Wahle van LTO Noord gaven nuttige presentaties over de problematiek rond lichthinder vanuit deze stallen, mogelijke oplossingsrichtingen en de melkveehouderij in Groningen.

Scala aan nieuwe inzichten
Daarna was een levendige discussie waarin interessante oplossingen en denkrichtingen werden aangedragen. Zo werd bijvoorbeeld nagedacht over een betere communicatie tussen de boer en omwonenden. Ook kwam gebruik van nieuwe lichttechnologieën om lichthinder zoveel mogelijk te beperken aan bod. De avond bood een scala aan nieuwe inzichten die aan de basis kunnen staan om samen met LTO Noord en de melkveesector te komen tot een goed convenant, met daarin bindende afspraken waarin zowel de boer als de burger zich in kan vinden.

Aan de slag
De komende tijd gaan de natuur- en milieufederaties en LTO Noord hard aan de slag met het convenant. We willen de aanwezigen hartelijk danken voor de nuttige input die zij op deze avond gegeven hebben.