Geslaagd symposium ‘Samen investeren in de Eems-Dollard’

21 december 2011

Geslaagd symposium ‘Samen investeren in de Eems-Dollard’

Het Eems-Dollardestuarium was hét onderwerp van gesprek op het goedbezochte symposium Samen investeren in de Eems-Dollard dat op 1 december plaatsvond in Bad Nieuweschans.

Nederlandse en Duitse deskundigen informeerden beleidsmakers, politici en vertegenwoordigers van natuur- en milieuorganisaties en het bedrijfsleven over de bijzondere natuurwaarden van het gebied. Ook gaven zij inspirerende voorbeelden van mogelijke oplossingen voor de erbarmelijke toestand van het estuarium. Duidelijk werd wel dat louter oplossingen voor delen van het gebied ontoereikend zijn: het estuarium moet in zijn geheel bekeken worden en verdient een integrale oplossing.

De Natuur en Milieufederatie is optimistisch over de bijdrage die het symposium heeft geleverd aan verheldering van de problemen en oorzaken in het Eems-Dollardgebied. De Eems-Dollard staat inmiddels op de agenda van de provinciale politiek. De Natuur en Milieufederatie Groningen hoopt dan ook om binnenkort, samen met politiek en bedrijfsleven, concrete stappen te zetten om de problemen in het Eems-Dollardestuarium aan te pakken.

Meer informatie
Hieronder vindt u bestand met daarin de samenvattingen van de presentaties die op het symposium werden gegeven en links naar de volledige presentaties:

Lees hier de samenvattingen van de presentaties (.pdf).
Lesen Sie hier die Zusammenfassung der Präsentationen (.pdf).

Programmaonderdeel 1:
Wat weten we wel over de problematiek in het Eemsestuarium, wat weten we niet?
Hier kunt u de presentatie van Arjan Berkhuysen bekijken (.pdf)

Programmaonderdeel 2:
Wat is onze ambitie?
Bekijk hier de presentatie van Dr. Bastian Schuchardt (.pdf).
Bekijk hier de presentatie van Michiel Firet (.pdf).

Programmaonderdeel 3:
We willen motiveren en een perspectief bieden
Bekijk hier de presentatie van Beatrice Claus (.pdf).
Bekijk hier de presentatie van Jan van Dalfsen (.pdf).