Geslaagd groen en energiek verkiezingsdebat

15 maart 2019

Geslaagd groen en energiek verkiezingsdebat

Stemkaart met antwoorden politieke partijen op 15 stellingen online

Op donderdagavond 14 maart organiseerde een coalitie van acht Groningse groene en energie-organisaties een verkiezingsdebat in aanloop naar de provinciale verkiezingen op 20 maart. De politici debatteerden in de Remonstrantse kerk voor meer dan 100 bezoekers over biodiversiteit en landschap, energietransitie, leefbaarheid in het aardbevingsgebied, klimaatadaptatie en over een duurzame toekomst van de landbouw in de provincie.

Voorafgaand aan het debat reageerden de deelnemende politieke partijen op De Stemkaart: een serie van vijftien stellingen verdeeld over de vijf grote vraagstukken waarover werd gedebatteerd. De stellingen waren aangedragen door de groene en energie-organisaties van Groningen.

Tijdens de avond zelf stemde het publiek per thema waarover zij de politici wilden horen en werden de volgende vijf stellingen de context voor het debat:

  • Klimaatadaptatie: Elke Groninger verdient een boom met schaduw. Als provincie planten we de komende 4 jaar 600.00 bomen aan voor schaduw en vastlegging C02.
  • Energietransitie: De energietransitie in de provincie Groningen kan niet zonder windenergie.
  • Biodiversiteit en landschap: De Provincie realiseert alsnog de eerder door de Provincie Groningen geschrapte verbindingszones van het Natuurnetwerk Nederland.
  • Leefbaarheid in het aardbevingsgebied: In de versterkingsoperatie moet ook ingezet worden op de inrichting van de buitenruimte en versterking van het omringende landschap.
  • Landbouw: in 2030 werken alle boeren in de provincie natuurinclusief.

Hierna werd door een van de organisaties de stelling ingeleid met een korte pitch. Ook de politici kregen de stemkaart, waarmee zij eenmalig konden inbreken in een debat – al gauw de joker genoemd. Het werd een levendig debat, met interessante vragen uit de zaal. Alles onder de soepele debatleiding van Hans Harbers. Aan het einde van het debat stemde de zaal met een schep dropjes voor de beste debater van de avond; om de keel van de politici wat te verzachten tijdens het vele praten in de verkiezingsperiode. De eer voor beste debater ging naar Nienke Homan (GroenLinks), gevolgd door Ankie Voerman (PvdD) en Jan Hein Mastenbroek (SP).

Verslag debat, pitches en partijprogramma’s

Organisatoren
Het debat werd georganiseerd door de Natuur en Milieufederatie Groningen, Landschapsbeheer Groningen, Het Groninger Landschap, Groninger Energiekoepel, Groninger Dorpen, IVN Natuureducatie, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten.