Gemeente Zuidhorn moet sloten in Middag-Humsterland beter beschermen

15 november 2011

Gemeente Zuidhorn moet sloten in Middag-Humsterland beter beschermen

De Stichting Behoud Rietdal Noordhorn en de Natuur en Milieufederatie Groningen zijn in beroep gegaan tegen het bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Zuidhorn, omdat niet alle beschermde sloten in Middag-Humsterland in het bestemmingsplan beschermd worden en omdat het bestemmingsplan de bouw van tunnelkassen mogelijk maakt, ook in nationaal landschap Middag-Humsterland. De Raad van State geeft ons op het eerste punt gelijk: de gemeente krijgt opdracht de sloten beter te beschermen. Maar de Raad van State vindt dat het bestemmingsplan voldoende mogelijkheden geeft om vergunning voor tunnelkassen te weigeren: hier krijgen we geen gelijk.

Nationaal landschap Middag-Humsterland
Middag-Humsterland is een heel bijzonder gebied. Het is een zeer open, oud wierdenlandschap, waarin de ontginningsgeschiedenis nog goed in het landschap te zien is. De eerste bewoners, zo’n 500 jaar voor Chr., kwamen in een kweldergebied aan de rand van de Waddenzee. De kreken en prielen die toen door de kwelder liepen zijn nu nog te herkennen aan de kronkelende sloten. Rond het begin van de jaartelling woonden de mensen in het gebied op wierden: die zijn er nog steeds. In de vroege middeleeuwen werden de eerste dijken in het gebied aangelegd: die zijn nog altijd zichtbaar. Dat maakt dit gebied zo bijzonder, dat het gebied is aangewezen als nationaal landschap.

Maar door landbouwmechanisatie en schaalvergroting dreigt dit unieke landschap te verdwijnen. De Natuur en Milieufederatie Groningen en de Stichting Behoud Rietdal Noordhorn hebben zich ingezet voor het behoud van dit landschap. En met succes: er is een convenant gesloten tussen onder meer de NMG, de gemeente Zuidhorn en de provincie, waarin de bescherming van het gebied is geregeld. De kaart van te beschermen sloten die bij het convenant hoort is opgenomen in de Provinciale Omgevingsverordening en de gemeente Zuidhorn zou die sloten in het nieuwe bestemmingsplan beschermen.

Bestemmingsplan Buitengebied Zuidhorn
Maar bij het maken van het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied vergat de gemeente een aantal sloten. De Stichting Behoud Rietdal Noordhorn en de NMG hebben de gemeente daarop gewezen, maar de gemeente wil de fout niet herstellen. Daartegen zijn we in beroep gegaan bij de Raad van State, en met succes: de gemeente moet nu het bestemmingsplan binnen drie maanden aanpassen, zodat alle karakteristieke sloten goed beschermd worden.

In het bestemmingsplan werd ook de mogelijkheid opgenomen om tunnelkassen bij akkerbouwbedrijven te kunnen bouwen. Ook in het nationaal landschap Middag-Humsterland. Dergelijke tunnelkassen kunnen een rommelige indruk maken in het landschap. En er mag ook nog verlichting in de kassen. Ook hiertegen zijn wij in beroep gegaan. Maar hier gaf de Raad van State ons geen gelijk: het bestemmingsplan geeft de gemeente voldoende mogelijkheden om tunnelkassen die niet in het landschap passen te weigeren. Als de gemeente toch een vergunning verleent voor een kas die niet in het gebied past, kunnen wij daar tegen in beroep gaan.