Gemeente Zuidhorn bezuinigt met beleid

16 februari 2011

Gemeente Zuidhorn bezuinigt met beleid

Over wordt bezuinigd worden en dat vraagt keuzes. De gemeenteraad Zuidhorn is daar ook mee bezig en organiseerde op 15 februari hiervoor een volksraadpleging. Acht sprekers uit dorp, stad en ommeland waren uitgenodigd hun visie te geven op acht, door de raad geselecteerde, beleidsthema’s. Kees Boele verwoordde de visie van de Natuur en Milieufederatie Groningen.

De Natuur en Milieufederatie Groningen gaf haar visie op het groenonderhoud. Minder maaien is een optie maar wees zuinig met ecologisch beheerde bermen. Nu stoppen met beheer betekent verlies voor flora en fauna. Bezuinigen met beleid betekent ook niet alleen schrappen maar waar mogelijk blijven investeren op essentiële onderdelen voor leefbaarheid, natuur en landschap van Zuidhorn. Geen gifspuit als goedkope oplossing voor onkruidbestrijding maar samen met andere gemeentes goede alternatieven zoeken.