Gemeente Leek en Omgevingsdienst helpen bedrijven energie te besparen

18 december 2015

Gemeente Leek en Omgevingsdienst helpen bedrijven energie te besparen

Om bedrijven te helpen energie te besparen, start de gemeente Leek met het pilotproject €nergiek Toezicht. Landelijk en mondiaal wordt hard gewerkt om de CO2-uitstoot omlaag te brengen. Daarom zijn verschillende afspraken gemaakt om ook in Nederland het energieverbruik te verminderen. €nergiek Toezicht is een initiatief van de Omgevingsdienst Groningen in samenwerking met onder andere de Natuur en Milieufederatie Groningen.

Energiebesparing wettelijke plicht voor bedrijven
Bedrijven zijn wettelijk verplicht om energiebesparende maatregelen uit te voeren die zich in vijf jaar of minder terugverdienen. Deze plicht geldt voor bedrijven die jaarlijks minimaal 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas verbruiken. In de gemeente Leek gaat het om ongeveer 120 bedrijven met een dergelijk energieverbruik.

Deze bedrijven moeten aantonen of ze aan de verplichtingen voldoen. Omdat dit voor alle partijen veel werk is, gaan de Omgevingsdienst en gemeente met het plan €nergiek Toezicht de bedrijven op een positieve manier helpen. De insteek is dat de deelnemende bedrijven met passende maatregelen geld kunnen verdienen.

€nergiek Toezicht
Het project €nergiek Toezicht informeert en ondersteunt de bedrijven. In februari 2016 wordt een informatiebijeenkomst voor de bedrijven georganiseerd. Dan wordt ingegaan op wat er op hen afkomt qua wetgeving, welke voordelen energiebesparende maatregelen hebben en hoe de bedrijven dit kunnen oppakken. Na de bijeenkomst kunnen ze zich aanmelden voor het zogenaamde ontzorgingstraject. Hierin kunnen ze, samen met een gekwalificeerd adviseur, een plan van aanpak opstellen. Zo ontstaat inzicht in het huidige energieverbruik en de bespaarmogelijkheden. Samen met de adviseur worden de te nemen maatregelen in de tijd weggezet en wordt berekend wat de maatregelen opleveren. Ook ontvangt het bedrijf ondersteuning en advies bij de aanvraag/beoordeling van offertes.

Deze aanpak biedt de bedrijven louter voordelen. Ze kunnen geld verdienen door minder aan energie uit te geven en professionele ondersteuning inschakelen tegen een scherp tarief. De gemeente en de Omgevingsdienst verwachten dat met deze aanpak de bedrijven de positieve kanten zullen zien en dat er met het ontzorgingstraject minder drempels zijn om te beginnen.

Het project €nergiek Toezicht wordt als pilot in de gemeente Leek gelanceerd om het vervolgens in alle gemeenten in de provincie Groningen toe te passen.

CleanCampagne
Het project €nergiek Toezicht is mede gebaseerd op de kennis en ervaringen die zijn opgedaan met de CleanCampagne. Deze campagne liep eind 2015 af en had tevens als doel bedrijven te ondersteunen bij het nemen van energiebesparende maatregelen. De CleanCampagne was een initiatief van de Natuur en Milieufederatie Groningen en Energy Valley Topclub.