Gemeente Groningen stelt concept Groenplan Vitamine G open voor inspraak

18 maart 2020

Gemeente Groningen stelt concept Groenplan Vitamine G open voor inspraak

De gemeente Groningen heeft de afgelopen maanden hard gewerkt aan een concept Groenplan Vitamine G, met daarin de ambities op het gebied van vergroenen en klimaatbestendigheid. Dit is een belangrijk document, dat de koers zal bepalen richting 2030. Via deze link vindt u alle informatie van de gemeente hierover. Wat missen we? Wat kan beter? Wordt genoeg rekening gehouden met alle uitdagingen die ons te wachten staan de komende tien jaar? Worden de ambities goed verankerd in het groenbeheer? Tot en met 24 april hebben we de kans om te reageren op dit concept document en onze invloed uit te oefenen.

Naast dit koersdocument stelt de gemeente ook een uitvoeringsplan op met alle groene uitvoeringsprojecten die ze de komende jaren gaat uitvoeren. Hiervoor kunnen ook inwoners en bedrijven ideeën aandragen (via bovengenoemde link wordt u doorverwezen). Pak deze kans en wellicht krijgt uw idee hier een plek.

 

Tags: