Gemeente Groningen maakt werk van lokaal en eerlijk voedsel

30 november 2012

Gemeente Groningen maakt werk van lokaal en eerlijk voedsel

Woensdag 28 november is de gemeenteraad van Groningen unaniem akkoord gegaan met de voedselvisie Groningen groeit gezond. Kern van de voedselvisie is meer aandacht en zorg voor lokaal geproduceerd voedsel. Om dit doel te bereiken gaat de gemeente Groningen ideeën en plannen op het gebied van lokale voedselproductie ondersteunen. De Natuur en Milieufederatie is zeer blij met dit initiatief.

Via een coördinatiepunt en vraagbaak wil de gemeente zowel bestaande als nieuwe ideeën ondersteunen. Dit zijn onder meer initiatieven op het gebied van stadslandbouw, buurtmoestuinen (zoals gerealiseerd binnen het project Eetbare Stad), voedselevenementen en initiatieven om samen te koken en te eten. Het coördinatiepunt kan initiatieven van de benodigde informatie voorzien, projecten met elkaar in contact brengen en nieuwe initiatieven door de verschillende gemeentelijke procedures loodsen.

Het coördinatiepunt is van belang, aangezien lokale voedselinitiatieven een eigen plek binnen de stad nodig hebben. Om dit mogelijk te maken is de medewerking van de gemeente van groot belang. Tot voor kort was samenwerking met verschillende gemeentelijke diensten noodzakelijk. Deze manier van werken kostte veel tijd,waardoor de verwezenlijking van leuke en kansrijke initiatieven gemakkelijk werd ontmoedigd. De ontwikkeling van de voedselvisie stimuleert juist de uitvoering van nieuwe voedselinitiatieven.

Je eigen boontjes doppen
De bevolking is zich in toenemende mate bewust van de negatieve gevolgen van intensieve voedselproductie op ons klimaat, natuur en landschap. In de samenleving ontstaat hierdoor een groeiende behoefte aan lokaal voedsel dat op een eerlijke manier geproduceerd is. Het aantal transportkilometers van voedsel wordt op deze manier beperkt tot een minimum.

Lokale voedselproductie geeft de plaatselijke boeren de mogelijkheid om een eerlijke prijs te vragen voor hun product. Maar bovenal is de productie van lokaal voedsel een leuke bezigheid. Het is leuk en interessant om je eigen voedsel te produceren en te consumeren. Kinderen in schooltuinen worden dolenthousiast wanneer ze letterlijk hun eigen boontjes kunnen doppen. Bovendien is lokale voedselproductie leerzaam voor de jeugd. De Natuur en Milieufederatie vindt het daarom belangrijk dat de gemeente lokaal en eerlijk voedsel ondersteunt.

Geef lokaal voedsel de ruimte
De Natuur en Milieufederatie Groningen roept de gemeente op om op korte termijn op zoek te gaan naar potentiële plekken in Groningen waar lokale voedselinitiatieven tot stand kunnen komen. Er zijn tal van geschikte locaties in de stad te vinden. Verlaten bedrijventerreinen, braakliggende woningbouwlocaties en leegstaande gebouwen kunnen een ideale plek zijn om deze nieuwe voedselinitiatieven te ontwikkelen. De locaties zijn vaak een doorn in het oog van de directe omwonenden. Meestal zijn het verlaten en vervallen stukjes niemandsland.

Door deze plekken tijdelijk of zelfs definitief een andere bestemming te geven en hier voedselinitiatieven tot bloei laat komen, geeft Groningen het terrein als het ware terug aan de samenleving. Zo kan Groningen van de nood een deugd maken. Het is immers vaak niet aannemelijk dat in deze tijden van crisis de terreinen op korte termijn gebruikt worden voor woningbouw of de aanleg van bedrijventerreinen. Op deze manier blijft Groningen een levendige en groene stad.

Voor geïnteresseerden: Rijkswaterstaat heeft een boek uitgebracht over de juridische mogelijkheden van deze nieuwe manier van ruimtegebruik: tijdelijk anders bestemmen. Ook is hieronder de gehele voedselvisie Groningen groeit gezond te vinden.

Meer informatie

Groningen groeit gezond