(Geen) Weg met radioactief afval

25 november 2013

(Geen) Weg met radioactief afval

Foto - kernafval kernenergieDe natuur- en milieufederaties Groningen, Friesland en Drenthe roepen de regering op tot het stoppen van de kerncentrale in Borssele zolang geen oplossing is gevonden voor een veilige opslag van radioactief afval. Opslag in Noord-Nederland valt volgens de natuur- en milieufederaties ook af, door de seismische activiteit en de ligging onder de zeespiegel.

Nederland moet voor 23 augustus 2015 een plan voor de veilige opslag van radioactief afval opsturen aan de Europese Commissie. Een deel van dit afval blijft heel lang erg radioactief. Dumpen in zee mag niet meer: als er dan iets mis gaat, kun je het afval niet meer terug halen. En de Europese Commissie wil voorkomen dat we ontwikkelingslanden met ons afval opzadelen. Europese landen moeten daarom melden wat ze van plan zijn met het afval te doen.

Toen de kerncentrales in Borssele en Dodewaard (gesloten in 1997) werden gebouwd, zei men: voor dat afval vinden we wel een oplossing. We zijn inmiddels ruim veertig jaar verder en de oplossing is nog geen stap dichterbij gekomen. Want hoe kun je garanderen dat het afval ook over duizenden of zelfs miljoenen jaren nog veilig ligt?

Projectplan ter visie
Om toch iets aan de Europese Commissie te kunnen melden, heeft de regering het ‘Projectplan verkennende studie naar de lange termijn beheeropties voor radioactief afval en verbruikte splijtstoffen’ ter visie gelegd. Daarin staat dat het afval de komende honderd jaar bovengronds wordt opgeslagen. Ondertussen kan onderzocht worden wat er uiteindelijk met het afval moet gebeuren. De regering wil onder meer onderzoeken of opslag in zoutkoepels of in dikke kleilagen op de lange duur veilig is.

Reactie natuur- en milieufederaties
In reactie op dit Projectplan roepen de natuur- en milieufederaties Groningen, Drenthe en Friesland de regering op om nu eerst de productie van dat levensgevaarlijke afval te stoppen: sluit de kerncentrale in Borssele. Er zijn ruim voldoende andere elektriciteitscentrales: we hebben die stroom niet nodig. Verder vinden we onderzoek naar opslag in zoutkoepels of kleilagen in Noord Nederland niet zinvol. Door de gaswinning is de stabiliteit van de ondergrond aangetast, er zijn nu al veel aardbevingen en dat wordt alleen maar erger. En door klimaatverandering zal de zeespiegel stijgen: ligt Noord-Nederland over duizend jaar nog wel boven water? Veilige opslag is daarmee in Noord-Nederland in ieder geval niet mogelijk.

Lees hier onze gezamenlijke zienswijze