Geen vergunning voor megabiovergister in Foxhol

26 september 2013

Geen vergunning voor megabiovergister in Foxhol

De provincie Groningen verleent geen vergunning aan het bedrijf NPG Energy voor het bouwen van een grote mest- en biomassavergister op het terrein van AVEBE te Foxhol. Het burgerinitiatief dat zich van meet af aan heeft verzet tegen deze plannen is opgelucht en viert een feestje. Marian van Dijken van het actiecomité Samen Sterk: “We vieren een bescheiden feestje want we zijn nog niet klaar: een groot stuk van het Foxholstermeer wordt gedempt om nog meer ruimte te maken voor zware industrie. Dus de provincie is nog lang niet van ons af.”

Geen vergunning
De Natuur en Milieufederatie ondersteunde het actiecomité bij het opstellen van haar zienswijze, dat vooral inging op de te verwachten stankoverlast. Ondanks de strikte geurvoorschriften uit de vergunning voorzagen wij veel stankoverlast voor omwonenden. We zijn dan ook blij verrast door het besluit van de provincie en van mening dat hiermee een langdurige discussie tussen bedrijf en overheid over de mate van geurhinder is voorkomen.

De reden die de provincie heeft gevonden om geen vergunning te verlenen kwam ook voor ons als een verrassing. Blijkbaar was het bestemmingsplan dermate verouderd dat er onvoldoende geluidsruimte voor verdere industriële ontwikkelingen is.

Toekomst
Voorzitter van het actiecomité Marian van Dijken blijft zich inzetten voor de leefomgeving van Foxhol en omgeving: “Met dat dempen van het Foxholstermeer, begint met een paar jaar de ellende gewoon weer opnieuw. Bovendien zitten er bevers in het Foxholstermeer, vlak naast het stuk dat wordt gedempt!  We hebben 200 zienswijzen ingediend tegen de demping van dat meer, die blijven staan.”

De Natuur en Milieufederatie is niet principieel tegen industriële ontwikkelingen op het terrein van AVEBE. En daarnaast vinden we dat vergisting van mest en biomassa van duurzame herkomst (afval uit land- en tuinbouw) een oplossing kan bieden voor het duurzame energievraagstuk. Maar een megavergister zo dicht bij bebouwing leek ons echter een slechte keus. In de provincie Groningen zijn voldoende andere locaties voor een bedrijf als NPG om zich te vestigen. We zijn van mening dat deze locatiekeuze in goed overleg met de omwonenden en betrokken gemeenten moet plaatsvinden.