Geef uw mening over de natuur en het landschap in uw omgeving

11 december 2017

Geef uw mening over de natuur en het landschap in uw omgeving

Provinciale Staten van Groningen nodigen inwoners van de provincie Groningen uit om hun mening te geven over de natuur en het landschap in hun omgeving. Dit kan van 11 december tot en met 20 december 2017 via de website www.kiesvoorgroningen.nl. De Staten willen graag weten hoe inwoners van Groningen de natuur en het landschap in hun omgeving beleven en wat zij daarin belangrijk vinden. Voor Statenleden is dit een belangrijke bron van informatie. In 2018 staan natuur en landschap regelmatig op de agenda van de Staten.

Waarom dit initiatief van Provinciale Staten?

Met dit initiatief willen de Staten van Groningen inwoners op een laagdrempelige manier de gelegenheid geven om ook online een mening te geven en in gesprek te gaan met Statenleden. Voorheen was dit alleen mogelijk door in te spreken tijdens een vergadering op het provinciehuis of door een e-mail of brief te sturen aan Provinciale Staten.

Het initiatief maakt onderdeel uit van de campagne ‘Kies voor Groningen’, waarmee de Staten meer mensen willen interesseren voor de provinciale politiek en het inwoners makkelijker willen maken om in contact te komen met hun volksvertegenwoordigers. Ook hopen de Staten dat dit een positief effect heeft op de opkomst bij de volgende verkiezingen van Provinciale Staten in 2019. Provinciale Staten vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners gebruik maken van hun recht om te stemmen en daardoor mee bepalen hoe de provincie wordt ingericht.

www.kiesvoorgroningen.nl

Op de website kiesvoorgroningen.nl kunnen inwoners per gebied aangeven hoe zij de natuur en het landschap in hun omgeving beleven en wat zij daarin belangrijk vinden. Statenleden gebruiken deze reacties om zich een goed beeld te vormen van de beleving van de natuur en het landschap door Groningers. In de periode waarin de website is opengesteld (11 december t/m 20 december 2017) zullen Statenleden ook regelmatig aanwezig zijn op het digitale platform om te reageren op geplaatste reacties en zo nodig een aanvullende vraag te stellen.

Wat wordt er met uw mening gedaan?

Alle reacties die via de website binnenkomen worden naar de Statenleden gestuurd die op 10 januari 2018 gaan praten over de Toestand van Natuur en Landschap in de provincie Groningen. Deze vergadering van de Statencommissie Ruimte, natuur en leefbaarheid is openbaar en ook live te volgen via de website van de provincie. Natuur en landschap staan in 2018 regelmatig op de agenda van de Staten, waaronder de actualisering van de beleidsnotitie flora en fauna en de actualisering van de Omgevingsvisie. De reacties zijn een belangrijke bron voor de Statenleden om zich een goed beeld te vormen over hoe landschap en natuur in de provincie Groningen wordt beleefd. Statenleden kunnen deze informatie gebruiken bij het voorbereiden van debatten over natuur en landschap.