Gedeputeerde Staghouwer ondertekent Green Deal Voedselbossen

7 februari 2019

Gedeputeerde Staghouwer ondertekent Green Deal Voedselbossen

Op donderdag 7 februari ondertekende gedeputeerde Henk Staghouwer in het voedselbos van Glimmen de Green Deal Voedselbossen. Hiermee laat de provincie Groningen zien dat ze de verdere ontwikkeling van voedselbossen ondersteunt. Daarnaast past de ondertekening bij het Actieplan Bos en Hout van de provincie Groningen.

Voedsel uit het bos
‘Voedselbossen’ is een verzamelnaam voor een vorm van duurzame landbouw die sterk aan populariteit wint. Een voedselbos is een agrarisch ecosysteem dat is opgebouwd uit vier tot negen vegetatielagen met vooral meerjarige eetbare soorten. Uit een goed ontworpen voedselbos kunnen het hele jaar door eetbare producten worden geoogst, zoals groenten, fruit, noten, thee, paddenstoelen en honing. Voedselbossen worden steeds vaker aangelegd om op een duurzame manier lokaal voedsel te verbouwen.

Voedselbos Glimmen
Het Voedselbos te Glimmen bestaat in de toekomst uit verschillende zones welke ieder een unieke bijdrage leveren aan het gehele systeem. Donderdag was de aftrap van de ontwikkeling van de natuurzone. In de Natuurzone wordt een moerasachtige biotoop langs de Drentsche AA aangelegd, een oude reliëfrand hersteld en een ijsvogelwand gemaakt.

Voedselbossen bieden een oplossing
Akkeliene Postema was namens de Natuur en Milieufederatie Groningen aanwezig bij de ondertekening: “Wij zijn ervan overtuigd dat er nieuwe oplossingen beschikbaar zijn om een veerkrachtiger en duurzamer voedselsysteem te ontwikkelen waarbij aandacht is voor de biodiversiteit en voor een gezond verdienmodel. Eén van die oplossingen is het voedselbos.”

Werkplaats Voedselbossen
De drie noordelijke natuur- en milieufederaties hebben in 2018 de Werkplaats Voedselbossen opgericht, om kennis van voedselbosinitiatieven te vergroten en oplossingen voor problemen aan te dragen en nodigt inwoners van harte uit contact op te nemen op te nemen als ze concrete plannen hebben om aan de slag te gaan in hun omgeving.

Green Deal
Met de Green Deal maken overheden en betrokken organisaties afspraken om zich voor voedselbossen in te zetten. Want in de praktijk blijkt dat de voedselbosbouw extra input en sturing kan gebruiken, bijvoorbeeld op het juridische vlak. In wet- en regelgeving zijn de domeinen van ‘landbouw’ en ‘natuur’ vrijwel geheel van elkaar gescheiden. Bomen en struiken passen niet altijd binnen de wettelijke perken voor voedselproductie, terwijl de subsidieregels voor bos- en natuur veel eetbare soorten uitsluiten die voor voedselbossen juist interessant zijn. Bovendien zijn er grotere en kleinere onderzoeksvragen rond dit nieuwe vakterrein, waar meerdere partijen voor nodig zijn.

De Green Deal is ondertekend door onder meer: Ministerie LNV, Provincie Limburg, Provincie Flevoland, Waterschap de Dommel, Staatsbosbeheer, Stichting Voedselbosbouw Nederland, Louis Bolk Instituut, WUR Environmental Research, Van Hall Larenstein, Landgoed Roggebotstaete, Provincie Utrecht en De Natuur en Milieufederaties.

Tags: