Gaswinbesluit: Kamp laat Groningers in de kou staan

27 juni 2016

Gaswinbesluit: Kamp laat Groningers in de kou staan

De gaskraan in Groningen gaat weer een klein stukje verder dicht, maar ook het nieuwe gaswinningsbesluit van minister Kamp is geen garantie voor veiligheid in Groningen. De NAM mag de komende 5 jaar in ieder geval jaarlijks 24 miljard m3 gas winnen uit het Groningenveld. Dat is in een jaar met gemiddeld weer (niet te koud) voldoende. Is het een kouder jaar, dan mag de NAM 30 miljard m3 winnen.

Volgens de minister is dit een aanvaardbaar risico. Echter, Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), de afdeling van het ministerie van Economische Zaken die toezicht moet houden op de NAM, waarschuwde afgelopen december dat, volgens onderzoek van de NAM, ook bij de winning van 21 miljard m3 gas per jaar het aantal aardbevingen in de komende 5 jaar (en ook nog in de jaren daarna) zal toenemen.

De NAM keek bij het onderzoek vooral naar de kans dat mensen gevaar lopen als hun woning instort. ‘Het aspect “schade aan gebouwen” (scheuren e.d.) blijft in deze seismisch risicoanalyse buiten beeld.’

Ondertussen is de kans op slachtoffers niet bekend alsook de veiligheidsrisico’s als gevolg van de gaswinning voor industriële installaties niet bekend.

Gaswinning centraal in rapporten
Sinds de aardbeving in Loppersum in augustus 2012 zijn er veel rapporten geproduceerd over gaswinning en veiligheid. Maar bijna al die rapporten stond de gaswinning centraal, niet de veiligheid. Alleen in het ongevraagde advies aan de minister van 22 januari 2013 nam SodM de veiligheid als uitgangspunt. Om het risico op aardbevingen te minimaliseren zou de productie omlaag moeten naar 12 miljard m3. Dan zouden er na enkele jaren geen hevige bevingen meer optreden.

Wel wees SodM er afgelopen december nog op dat er nog steeds grote onzekerheden in de rekenmodellen zitten. Het duurt nog wel 2 tot 3 jaar voordat er voldoende meetgegevens zijn om betere voorspellingen te kunnen doen. Bovendien lijkt het nu veel rustiger in Loppersum, maar SodM verwacht dat dit een tijdelijk effect is: als de gaswinning elders in het veld doorgaat, zullen de aardbevingen in Loppersum over 3 tot 5 jaar weer toenemen.

Dit gasbesluit maakt geen eind aan de onzekerheid. De gaswinning in Groningen heeft meer dan een halve eeuw bijgedragen aan de Nederlandse economie. De Natuur en Milieufederatie Groningen vindt dat Groningen nu recht heeft op een veilige toekomst.