Gas terug: loop mee in de fakkeloptocht

5 januari 2016

Gas terug: loop mee in de fakkeloptocht

Uit protest tegen de gaswinning organiseren de Groninger Bodem Beweging en Milieudefensie op vrijdag 15 januari een fakkeloptocht, om 19.30 uur vanaf de Vismarkt in Groningen. De gaskraan moet nog verder dicht: de veiligheid en de leefbaarheid in het gebied zijn ook met het nieuwe besluit van de minister niet gegarandeerd.

Naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State op 18 november 2015, heeft Minister Kamp een nieuw gasbesluit aangekondigd: de NAM mag 27 miljard kuub gas per jaar winnen uit het Groningenveld. Het Staatstoezicht op de Mijnen zegt dat bij dit niveau “het aantal aardbevingen, en daardoor het seismisch risico, in de komende 5 jaar (en in de jaren erna) naar verwachting zal toenemen”. Dit vinden wij volstrekt onacceptabel.

Ondanks de gewonnen zaak tegen het vorige gasbesluit in de Raad van State zijn we er dus nog niet. De minister stelt nog altijd de leveringszekerheid centraal, en niet de veiligheid en leefbaarheid in het gebied. Dat moet veranderen! De GBB en Milieudefensie willen met de fakkeloptocht het belang van die veiligheid en leefbaarheid onderstrepen. De demonstratie vindt vlak voor een nieuw cruciaal politiek moment plaats: in de week na 15 januari is er een Kamerdebat over de gaswinning. Daarnaast brengen Kamerleden uit de commissie Economische Zaken op 15 januari een bezoek aan Groningen. Zij zullen ter plekke in gesprek gaan met bewoners die getroffen zijn door de aardgaswinning. Een aantal Kamerleden lopen mee in de fakkeltocht.

De vorige fakkeloptocht op 17 december 2014 was een sfeervol en krachtig signaal aan de politiek dat de gaswinning verder omlaag gebracht moet worden en dat de afhandeling van de schades sterk moet verbeteren.

Wij roepen u op: loop mee en laat uw protest horen en zien!
Zie ook de website of Facebook pagina van de Groninger Bodem Beweging.