Niet fracken voor laatste beetje aardgas

4 april 2017

Niet fracken voor laatste beetje aardgas

De gemeenteraad van Zuidhorn dringt er bij de minister van Economische Zaken op aan om geen toestemming te geven aan de NAM voor fracking op de gaslocatie Pieterzijl Oost voor de winning van het laatste restje gas. De Natuur en Milieufederatie Groningen steunt deze oproep van harte.

Bij fracking wordt water met allerlei chemicaliën onder grote druk de grond in geperst. Door die druk moeten kleine scheurtjes in de ondergrond ontstaan, waardoor het gas vrijkomt. Fracking wordt de laatste tijd vooral in Amerika toegepast om schaliegas te winnen. Daarbij is gebleken dat er flinke risico’s zijn: de chemicaliën kunnen in het grondwater en daarmee in het drink- en oppervlaktewater terechtkomen. Als de rotsen met zo veel kracht worden opengebroken, kunnen er aardbevingen ontstaan. Fracking is dan ook een zeer omstreden techniek. En winning van schaliegas door middel van fracking is in Nederland nu niet toegestaan.

Laatste restjes aardgas
Door alarmerende berichten uit Amerika over ernstige milieuverontreiniging ten gevolge van fracking bij de winning van schaliegas, is fracking zeer omstreden. Fracking wordt niet alleen toegepast bij de winning van schaliegas, maar ook om de laatste restjes aardgas te winnen uit velden die bijna leeg zijn. Er wordt bij fracking dus grof geweld ingezet, met alle risico’s van dien, voor de winning van een klein beetje extra gas. Wij vinden dit volstrekt onverantwoord.

Eerder, in 2015, hebben de gemeente en Gedeputeerde Staten zich al uitgesproken tegen fracking bij Saaksum. Daar heeft de NAM vooralsnog van fracking af gezien. Wij hopen dat de NAM ook hier zal besluiten om van fracking af te zien: de veiligheid van de inwoners en natuur en milieu in het gebied hoort zwaarder te wegen dan het laatste beetje gas.