Fietsexcursie Zuidelijk Westerkwartier

25 oktober 2011

Fietsexcursie Zuidelijk Westerkwartier

De Natuur en Milieufederatie Groningen organiseert zaterdag 5 november 2011 een fietsexcursie in het Zuidelijk Westerkwartier. We nemen u deze avond mee naar een prachtig stukje afwisselend landschap in het zuidwesten van onze provincie.

Het thema van de excursie is de planologische bescherming van karakteristieke landschapelementen in het Groninger landschap. We fietsen langs houtwallen en pingoruïnes. Ton IJpenberg van Stichting Milieubeheer Zuidelijk Westerkwartier en Erik de Waal van de Natuur en Milieufederatie Groningen vertellen over de karakteristieke landschapselementen en over hun gezamenlijke inspanningen om deze te behouden.

Ook op andere plaatsen in de provincie vraagt de bescherming van landschapselementen aandacht. We willen daarom graag met u en elkaar in gesprek hoe u als individu of als organisatie invloed kan uitoefenen bij gemeentelijke en provinciale ruimtelijk plannen om de karakteristieke landschapselementen te beschermen.

Het Netwerk RO
De excursie is een van de activiteiten die de NMG organiseert in het kader van het Netwerk Ruimtelijke Ordening (RO). Met het Netwerk willen we inwoners van Groningen meer betrekken bij de ruimtelijke ontwikkelingen. Deelnemers aan het Netwerk RO stellen elkaar via het Netwerk op de hoogte van actuele ruimtelijke ontwikkelingen, delen kennis (gebiedskennis en kennis over de Wet ruimtelijke ordening) met als doel om in een vroeg stadium aandacht te vragen voor het belang van natuur, landschap en milieu in nieuwe ruimtelijke plannen.

Ook organiseren we bijeenkomsten en activiteiten zoals deze excursie om kennis te verbreden, elkaar beter te leren kennen en aandacht te vragen voor de pronkjewails in het landelijk gebied.

Deze excursie organiseren we voor mensen die deelnemer zijn van het Netwerk, maar ook voor iedereen met belangstelling voor ruimtelijke ordening en oog voor natuur, milieu, landschap en / of duurzaamheid. Dus ook als u nog geen deelnemer bent, maar wel wilt deelnemen aan deze excursie, dan bent u van harte welkom.

Programma fietsexcursie
Locatie: start bij Camping de Watermolen, Openderweg 26 in Opende
Tijdstip: 12.30 tot +/-16.00 uur
Deelname: gratis

Bij slecht weer is er een alternatief binnenprogramma op locatie.
Vanaf 12.30 uur verzamelen, 13.00 uur vertrek fietstocht.