Woensdag 17 december Fakkeltocht in Groningen tegen gasbesluit

17 december 2014

Woensdag 17 december Fakkeltocht in Groningen tegen gasbesluit

Ga hier naar de gewijzigde en laatste informatie over de fakkeltocht op Facebook.


Op dinsdag 16 december presenteerde minister Kamp het gasbesluit met betrekking tot de gaswinning in Groningen. Groningse actiegroepen en burgerinitiatieven reageren hierop met een fakkeloptocht in Loppersum.  Deelnemende organisaties zijn onder meer de Groninger Bodem Beweging, Schokkend Groningen, Groningen in Beweging, Grunn in Beweging, NEE NAM, niet boren in Blijham en als online ondersteuner informatieplatform Aardbevingen Groningen.

Doel van deze manifestatie is op de eerste plek solidair met elkaar te staan als mens, en een geluid te laten horen tegen het winningsbeleid dat reeds jarenlang door het ministerie en de betrokken bedrijven in Groningen wordt gevoerd.

Naast de betrokken actiegroepen en burgerinitiatieven sluiten ook Milieudefensie, GroenFront en de Natuur en Milieufederatie Groningen zich aan om gezamenlijk een niet te negeren boodschap richting politiek Den Haag en de betrokken bedrijven zichtbaar te maken. Daarnaast zijn vele sympathisanten aanwezig die niet verbonden zijn aan een groep of netwerk, maar wel deze boodschap delen. Lees hier de reactie van de Natuur en Milieufederatie Groningen op het gasbesluit. 

Maximaal 30 miljard kuub
Vermindering van de gasproductie in 2015 tot een maximum van 30 miljard kuub is een absolute noodzaak om de oorzaak van de aardbevingen aan te pakken. Zij is tevens een eerste aanzet tot radicale en structurele vermindering van de gaswinning in de komende jaren. Daarnaast is het een net zo belangrijke stap in de energietransitie en daarmee het verduurzamen van onze energievoorziening, een proces waar Nederland tot dusver behoorlijk in achter loopt. Investeren in fossiele brandstoffen is niet meer van deze tijd, en ondanks dat aardgas ook wel genoemd wordt als transitiebrandstof, dient investeren in verduurzaming op de eerste plaats te komen.

Praktische informatie
Voorverzamelen zal gebeuren om 18:30 op de Grote Markt in Groningen. Hier zullen ook gratis fakkels beschikbaar zijn. Wij raden af om in verband met brandveiligheid eigen fakkels mee te nemen, we hebben een enorme voorraad, dus genoeg om uit te delen. Na de tocht zal er soep met brood, koffie en thee uitgedeeld. De demonstratie is volledig in het teken van geweldloosheid.

Kom naar de demonstratie! Volg de facebookpagina voor komende nieuwe informatie. Exacte datum van de demonstratie volgt zo snel mogelijk.

Voor mensen die van grote afstand hun solidariteit willen betuigen zet Milieudefensie bij genoeg animo ook een of meerdere touringbussen in. Deze vertrekken ’s middags in Amsterdam (Sloterdijk), en maken een stop in Utrecht (Jaarbeursplein) en in Emmeloord in de Noordoostpolder (een van de actieve kernen van het verzet tegen schaliegas!) om mensen op te pikken. Geïnteresseerden kunnen een mail sturen naar doemee@milieudefensie.nl