Event aardgasvrije dorpen en buurten

13 september 2017

Event aardgasvrije dorpen en buurten

Donderdag 28 september organiseren de Natuur en Milieufederaties van Drenthe, Friesland en Groningen een event over aardgasvrije dorpen en buurten. Locatie is Allardsoog in Bakkeveen.

Steeds meer dorpen, buurten en gemeenten hebben de ambitie aardgasvrij te worden. Maar hoe organiseer je dit, wat betekent het voor de lokale energievraag en infrastructuur, welke alternatieven zijn er en hoe krijg je de bewoner mee? Een complexe uitdaging waar verschillende partijen bij betrokken zijn. Tijdens het event nemen we lokale overheden en energie-initiatieven mee in de opgave waar we gezamenlijk voor staan en gaan we in op de rol van de verschillende stakeholders. Ook andere geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen.

Meld u hier aan.

Programma

17.00 Inloop: netwerkmoment met soep en broodje
18.00 Welkom door Annie van de Pas – netwerkdirecteur De Natuur en Milieufederaties|
18.05 Opening door Anneke Schäfer – directeur Natuur en Milieufederatie Groningen
18.10 De bewoners aan het woord
18.20 Inleiding: Samen maken we Nederland aardgasvrij
dr. ir. Martien Visser – lector energietransitie en netwerken Hanzehogeschool
18.45 De rol van verschillende stakeholders

  • Netbeheerder: Pallas Agterberg – directeur strategie Alliander
  • Energieleverancier: Jaap Hoeksema – directeur Noordelijk Lokaal Duurzaam
  • Lokale overheid: Wouter van Bolhuis – programmamanager energie Gemeente Groningen
  • Lokaal initiatief: Albert Smand – voorzitter energieKansen
19.10 Kennissessies in twee rondes
21.00 Afsluiting met netwerkmoment

Bekijk de uitnodiging voor een toelichting op de kennissessies.

Green Deal aardgasvrije wijken
Aanleiding van het event is de betrokkenheid van de Natuur en Milieufederaties bij de Green Deal Aardgasvrije Wijken en de rol die zij speelt in het betrekken van lokale energiecollectieven en bewoners bij dit soort complexe opgaven. Mede in samenwerking met de NMF’s wordt op een aantal plekken in Nederland toegewerkt naar pilotprojecten om kennis en ervaring op te doen in het proces naar aardgasloze buurten en dorpen.