Evaluatief jaarverslag en Jaarrekening 2014 vastgesteld

16 juni 2015

Evaluatief jaarverslag en Jaarrekening 2014 vastgesteld

De Natuur en Milieufederatie Groningen heeft het Evaluatieve Jaarverslag 2014 en de Jaarrekening 2014 vastgesteld. Het Evaluatieve Jaarverslag 2014 bevat onder andere de belangrijkste financiële gegevens. De Jaarrekening 2014 is opgesteld conform de eisen van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). In 2014 is € 849.876,- besteed aan alle activiteiten en het jaar is afgesloten met een positief resultaat van € 41.481,-. Het Evaluatieve Jaarverslag 2014 en de Jaarrekening 2014 zijn hier te downloaden.