Enquête over voedselkeuzes in Groningen stad

6 oktober 2015

Enquête over voedselkeuzes in Groningen stad

In opdracht van de gemeente Groningen heeft de NMG een enquête uitgezet onder het stadspanel met ongeveer 9000 respondenten over hun gedrag ten aanzien van voedsel. Met de enquête hopen de partijen inzicht te verwerven in de motieven van stadjers om zo verduurzaming van de voedselketen gericht aan te pakken in de stad.

De enquête bevraagt op uiteenlopende zaken, zoals gedrag ten aanzien van voedselverspilling, vleesconsumptie, regionaal en lokaal aankopen en de consumptie van vlees. De verduurzaming van het voedselsysteem hangt samen met deze onderwerpen. Inzicht in de beweegredenen van inwoners is dus zeer wenselijk voor het verder ontwikkelen van projecten en gemeentelijk beleid.

Op 5 oktober 2015 is de enquête in samenwerking met de gemeente Groningen uitgezet in het stadspanel. Maar meedoen kan nog steeds. Klik daarvoor op deze link. Invullen kost ongeveer tien minuten en onder de deelnemers wordt een half jaar gratis groente verloot. Deelnemen kan ook voor inwoners buiten de gemeente en is nog mogelijk tot en met 18 oktober.

De enquête is gedeeltelijk gebaseerd op een onderzoek door het Planbureau van de Leefomgeving, zodat de Groningse uitkomsten ook naast het landelijk beeld gelegd kunnen worden. Uit het landelijk onderzoek blijkt dat het grootste deel van de Nederlandse bevolking op de een of andere manier let op verduurzaming van het voedselsysteem. De motieven lopen uiteen. Door deels dezelfde vragen te stellen kunnen we zien of er verschillen zijn met landelijk gedrag en zo ja, wat die verschillen zijn.

Let’s Gro
De uitkomsten van het onderzoek worden gepresenteerd tijdens inspiratiefestival Let’s Gro dat dit jaar op 20 en 21 november plaatsvindt. Houd voor de exacte programmering m.b.t. voedselactiviteiten op het festival de website eetbare stad Groningen in de gaten.

Groningen
Akkeliene Postema, Projectleider Voedsel bij de Natuur en Milieufederatie Groningen: “Uit onderzoek blijkt dat de provincie Groningen grotendeels zelfvoorzienend zou kunnen zijn. In de provincie produceren we dermate veel vlees, groente en fruit dat we er heel Groningen mee kunnen voeden, als niet alles geëxporteerd zou worden. De NMG denkt graag mee om te kijken hoe we de ketens in de provincie korter kunnen maken, om zo meer voedsel rechtstreeks van de boer bij de consument te krijgen”.

Over het voedselsysteem
Wereldwijd groeit de vraag naar vis, vlees en zuivelproducten gestaag. Dit komt door de mondiale bevolkingsgroei en de toenemende welvaart. De komende veertig jaar groeit de wereldwijde vraag met meer dan 50%. In 2050 moeten er naar verwachting negen miljard mensen gevoed worden binnen de draagkracht van het mondiale ecosysteem. De verwachting is dat sterk fluctuerende voedselprijzen door spanningen tussen vraag en aanbod in de toekomst eerder regel dan uitzondering zullen zijn. De effecten van deze fluctuaties zullen zich niet beperken tot de korte termijn of tot de westerse wereld.